Het museum van de twijfel : een bescheiden manifest van een wetenschapscurator

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MARJAN DOOMHET MUSEUM VAN DE TWIJFEL

www.academiapress.be

9 789401 465779

Wie een realistisch beeld wil tonen van de wetenschap- pelijke praktijk, kan niet enkel pronken met succesver- halen en gemakkelijk behapbare resultaten. Maar hoe toon je de schoonheid, complexiteit én kwetsbaarheid van wetenschap, zonder haar geloofwaardigheid op het spel te zetten?

In HET MUSEUM VAN DE TWIJFEL gaat Marjan Doom op zoek naar een antwoord op die vraag.

De opening van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) bood haar als curator de kans om na te denken over de functie van wetenschapsmusea in de 21e eeuw. Ze houdt een bezield pleidooi voor een betere dialoog tussen wetenschap en kunst, maar ook voor een herwaardering van de twijfel. Musea zijn, net als wetenschap zelf, bij uitstek vrijhavens om valse zekerheden los te laten en twijfel opnieuw de plaats te geven die ze verdient.

MARJAN DOOM verrichtte als dierenarts aan de Universiteit Gent onderzoek naar de anatomie van het bloedvatenstelsel. Als directeur van het Gents

Universiteitsmuseum zoekt ze de raakvlakken op tussen wetenschap, kunst en samenleving.

MARJAN DOOM

HET MUSEUM VAN DE TWIJFEL

KARAKTERS

Filosofie en literatuur in zakformaat

Figure

Updating...

References

Related subjects :