• Aucun résultat trouvé

Het museum van de twijfel : een bescheiden manifest van een wetenschapscurator

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Het museum van de twijfel : een bescheiden manifest van een wetenschapscurator"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

MARJAN DOOMHET MUSEUM VAN DE TWIJFEL

www.academiapress.be

9 789401 465779

Wie een realistisch beeld wil tonen van de wetenschap- pelijke praktijk, kan niet enkel pronken met succesver- halen en gemakkelijk behapbare resultaten. Maar hoe toon je de schoonheid, complexiteit én kwetsbaarheid van wetenschap, zonder haar geloofwaardigheid op het spel te zetten?

In HET MUSEUM VAN DE TWIJFEL gaat Marjan Doom op zoek naar een antwoord op die vraag.

De opening van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) bood haar als curator de kans om na te denken over de functie van wetenschapsmusea in de 21e eeuw. Ze houdt een bezield pleidooi voor een betere dialoog tussen wetenschap en kunst, maar ook voor een herwaardering van de twijfel. Musea zijn, net als wetenschap zelf, bij uitstek vrijhavens om valse zekerheden los te laten en twijfel opnieuw de plaats te geven die ze verdient.

MARJAN DOOM verrichtte als dierenarts aan de Universiteit Gent onderzoek naar de anatomie van het bloedvatenstelsel. Als directeur van het Gents

Universiteitsmuseum zoekt ze de raakvlakken op tussen wetenschap, kunst en samenleving.

MARJAN DOOM

HET MUSEUM VAN DE TWIJFEL

KARAKTERS

Filosofie en literatuur in zakformaat

Références

Documents relatifs

In deze folder wordt uitgelegd wat voor operatie het precies is en hoe het wordt uitgevoerd..

De boodschap die kwaad geuit wordt is immers niet het enige niveau waarop kwade communicatie bij- draagt tot kennisoverdracht: ook de woede zelf draagt een betekenis in zich..

De aansprakelijkheidsbeperking wordt voorzien voor elke (dagelijkse) bestuurder, zaakvoerder, lid van een directieraad of een raad van toezicht en geldt principieel voor

Doel: Deze studie omvat een experimenteel onderzoek naar de beheersing van stilistische waarden van Engelse en Nederlandse neologismen door Nederlandstalige pre-adolescenten in

Minder sterk positief effect wanneer product gepromoot wordt door een influencer met veel volgers, want we beschouwen het merk als minder uniek.. HOE

Om een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de wijze van conceptie en de tijd nodig tot zwangerschap werden niet alleen de geplande natuurlijke

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool

Het Migratiepact in België: chronologie van de gebeurtenissen 1 Toon Moonen, Ellen Desmet en Tom Ruys!. Het Migratiepact: aanleidingen voor de crisis en beleidsuitdagingen voor