Het migratiepact : kroniek van een crisis

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

V

INHOUD

Lijst van auteurs VII

Het Migratiepact in België: chronologie van de gebeurtenissen 1 Toon Moonen, Ellen Desmet en Tom Ruys

Het Migratiepact: aanleidingen voor de crisis en beleidsuitdagingen voor België 7 Ellen Desmet

De Belgische interfederale standpuntbepaling inzake buitenlandse betrekkingen en de besluitvorming in de federale Ministerraad

Wat was het standpunt van België inzake het Migratiepact? 37 Dries Van Eeckhoutte

De functie en gevolgen van interpretatieve verklaringen en ‘stemverklaringen’

bij internationale instrumenten 63

Tom Ruys

The role of Parliaments in the conclusion of the Global Compact for Safe,

Orderly and Regular Migration 79

Céline Romainville and Sofia Vandenbosch

Het al dan niet bindend karakter van het Migratiepact 103 Jan Wouters

Naar een herijking van de lopende zaken 119

Toon Moonen

Van Michel I naar Michel II: het grondwettelijk gewoonterecht inzake de

vorming van de regering uitgedaagd! 139

Jan Velaers

What could the Global Compact on Migration mean for Europe? 159 Sylvie Sarolea, Francesco Luigi Gatta and Eleonora Frasca

The GCM in Africa: implications for migration governance on the continent 191 Amanda Bisong

p_I-VIII_1-208_.indd 5

p_I-VIII_1-208_.indd 5 2/09/20 14:382/09/20 14:38

Figure

Updating...

References

Related subjects :