Het migratiepact : kroniek van een crisis

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MIGRATIE- EN MIGRANTENRECHT 19

HET MIGRATIEPACT:

KRONIEK VAN EEN CRISIS

Toon Moonen Ellen Desmet

Tom Ruys (eds.)

NUR: 823

Bestelcode: 202 201 400

Toon Moonen Ell en Desmet Tom Ruys (eds.)

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool worden van de tegenstellingen die het thema ‘migratie’

wereldwijd oproept. Het Compact, in België bekend als het Migratiepact, was ook in ons land politiek een heet hang ijzer. Er zou uiteindelijk een regering over vallen.

Het Migratiepact heeft bovendien tal van vragen rond migratie recht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt. Sommige daarvan waren eigen aan de crisis, andere waren alleszins nog niet afdoende beantwoord. In dit boek nemen deskundigen de opeenvolgende fases van de crisis onder de loep en gaan ze op zoek naar antwoorden.

9 7 8 9 0 4 8 6 3 9 0 9 0

HET MIGRA TIEP A CT: KRONIEK V AN EEN CRISIS

Vragen uit internationaal recht,

grondwettelijk recht en migratierecht

Figure

Updating...

References

Related subjects :