• Aucun résultat trouvé

Het migratiepact : kroniek van een crisis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Het migratiepact : kroniek van een crisis"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

MIGRATIE- EN MIGRANTENRECHT 19

HET MIGRATIEPACT:

KRONIEK VAN EEN CRISIS

Toon Moonen Ellen Desmet

Tom Ruys (eds.)

NUR: 823

Bestelcode: 202 201 400

Toon Moonen Ell en Desmet Tom Ruys (eds.)

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool worden van de tegenstellingen die het thema ‘migratie’

wereldwijd oproept. Het Compact, in België bekend als het Migratiepact, was ook in ons land politiek een heet hang ijzer. Er zou uiteindelijk een regering over vallen.

Het Migratiepact heeft bovendien tal van vragen rond migratie recht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt. Sommige daarvan waren eigen aan de crisis, andere waren alleszins nog niet afdoende beantwoord. In dit boek nemen deskundigen de opeenvolgende fases van de crisis onder de loep en gaan ze op zoek naar antwoorden.

9 7 8 9 0 4 8 6 3 9 0 9 0

HET MIGRA TIEP A CT: KRONIEK V AN EEN CRISIS

Vragen uit internationaal recht,

grondwettelijk recht en migratierecht

Références

Documents relatifs

In deze folder wordt uitgelegd wat voor operatie het precies is en hoe het wordt uitgevoerd..

Uit de interviews met sleutelactoren blijkt dat er relatief veel indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor de echelons retail en productie, aanzienlijk minder

De integratie van ICT in het onderwijs brengt fundamentele wijzigingen in het leerproces met zich mee (o.a. door de toenemende verantwoordelijkheid van de student voor zijn eigen

Met een Cox proportional hazards model waarbij men corrigeerde voor depressiesubtype, jaar van diagnose, alcohol- en middelenmisbruik, diabetes of

Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ werd aan het einde van de jaren 1980 en het begin van de jaren 1990 op de agenda van de internationale gemeenschap gezet.. Na vijf jaar werken

Minder sterk positief effect wanneer product gepromoot wordt door een influencer met veel volgers, want we beschouwen het merk als minder uniek.. HOE

Die combinatie – onderwijs en onderzoek, erfgoed dat zich deels nog in zijn oorspronkelijke academische context bevindt, de historische belangrijke maatschappelijke rol

Het Migratiepact in België: chronologie van de gebeurtenissen 1 Toon Moonen, Ellen Desmet en Tom Ruys!. Het Migratiepact: aanleidingen voor de crisis en beleidsuitdagingen voor