352/354.08:316.46](477)(045) doi: / ORCID:

10  Download (0)

Full text

(1)

doi: 10.33287/102071

. . .,

ORCID: 0000-0001-5103-7274

, . , ,

. ,

,

.

: , , ,

, .

.

, . ,

. ( ) ,

, . ,

, , .

. ,

. ,

, .

.

. ,

. .

, .

, . ,

( )

. , . , . , . , . , . ,

. , . , . , . , . , . , . ,

. .

, .

, .

. ,

© . ., 2020

(2)

Public administration mechanisms

,

.

( . principium – , )

, ,

, , -

.

,

, .

« » « ,

, ; ,

» [5, . 302 – 303].

, ( )

.

, .

1

2

3

4

5

6

7

8

, /

,

, .

, , , ,

, , ,

. , ,

. ,

, ( ).

(3)

.

. non – , conformis – , ) –

,

: , , , .

. –

( . , . , . , .

.), [14].

– .

, ,

,

. ,

, .

( . subsidium – ) ,

.

, – «

,

» [13, . 25];

,

[1].

,

, ,

[9].

. ,

[11].

,

.

: , ,

/ ,

,

, .

, .

, : , ,

, , .

. ,

: ; [15].

, ,

. . ,

, ,

[12, . 33 – 49].

, : ,

, , , , ,

, ,

( ) . ,

, ,

(4)

Public administration mechanisms

: ;

;

, .

, ,

.

. . ,

– , [20, . 188].

« » ,

,

, .

. ,

,

. . ,

, .

, ,

, ,

[6, . 224]. . ,

. , ,

[2, . 224]. .

, « », :

; ,

; , .

, [22].

, ,

/ ,

. ,

. « » . ,

, , ,

[14]. .

, . ,

[8].

,

: .

, .

, .

, – ,

,

, .

« »,

. ,

. ,

(5)

. , « ,

, ,

» [3, . 35] ( . – . .).

/ , ,

, , .

:

– : ,

, , ;

– : ,

, ,

;

– : ,

, , .

, /

, , /

,

, ,

, ,

.

.

( ) ,

, ,

, , . 2 « ».

, , ,

[16].

,

. ,

, ,

. ,

.

. ,

. , ,

, .

, ,

. , . ,

, ,

. ,

[20].

. . , [17].

,

, ,

, , ,

.

(6)

Public administration mechanisms

-

, :

, , . ,

( )

,

. ( )

.

, ,

. ,

. , ,

. , . ,

. ,

,

. ,

, .

[18].

. ,

– ,

, ,

[4, . 21]. –

, . ( )

) . .

.

[7]. ,

, .

. ,

: , , .

, ,

, ,

, , /

. ,

, .

– , ,

, .

, ,

(7)

( )

. actualis – , –

) [19].

. ,

.

», . .

, .

: , , ,

, .

– , « », ,

.

: , ,

, – .

– .

: – , ,

, ,

. , –

. :

. ,

, .

:

.

, , .

: – ,

. , [1].

, ( )

;

, .

. ,

, .

, ,

, ,

, .

. ,

, ,

. ,

, ,

,

.

1. . ., . .

. .

. . . 2007. . 56, . 69. . 56 – 60.

(8)

Public administration mechanisms

2. . . :

, 1998. 242 .

3. . . .

. : , 1988. 520 .

4. . . . -

. : , 2001. 536 .

5. : / .

. . : , 2005. 480 .

6. . . / .

. . . [ .]. : , 1965. . 4, . 2. . 107 – 437.

7. . .

: . … . . .: 25.00.02.

, 2010. 256 .

8. . « ?» –

. : . .

. 2009. 16. . 104 – 107.

9. .

. . 2008. 1. . 21 – 27.

10. . . : , 1999. URL:

http://www.psylib.ukrweb.net/books/masla03/txt26.htm.

11. . .

. . .: . 2007. 1. URL: http://

academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07mviozr.htm.

12. . . : , 2008. 321 .

13. ( , ) / [

. . . . ]. : , 2015. 592 .

14. . . : , 2004. 672 .

15. . .

: . : . ., 2008. 152 .

16. : 13 . 2020 . 889-VIII. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

17. . ., . . . : ,

1971. 240 .

18. . . : . , 1995. 534 .

19. // / . . . :

, 2008. 1 040 .

20. / . . . 4 . . 4.

: , 1958. URL: http://hrinchenko.com/slovar/

znachenie-slova/56186-spravedlyvyj.html.

21. A. . . : , 2002. 448 .

22. . , , .

. : , 1994. 319 .

List of references

1. Bahmet M. O., Yevtushenko O. N. Bazovi pryntsypy diialnosti terytorialnykh instytutiv upravlinnia v konteksti Yevropeiskoi Khartii mistsevoho samovriaduvannia.Nauk. pr. Polit.

nauky. 2007. Vyp. 56, t. 69. . 56 – 60 [in Ukrainian].

2. Bentam I. Vvedenie v osnovaniya nravstvennosti i zakonodatelstva. Moskva: ROSSPEN, 1998. 242 . [in Russian].

3. Vernadskiy V. I. Nauchnaya myisl kak planetarnoe yavlenie. Filosofskie myisli naturalista.

Moskva: Nauka, 1988. 520 . [in Russian].

4. Voroyskiy F. S. Informatika. Novyiy sistematizirovannyiy tolkovyiy slovar-spravochnik.

Moskva: Liberiya, 2001. 536 . [in Russian].

(9)

O. Yu. Obolenskyi. Kyiv: KNEU, 2005. 480 . [in Ukrainian].

6. Kant I. Metafizika nravov v dvuh chastyah. Sochineniya v shesti tomah / pod obsch. red.

V. F. Asmusa [i dr.]. Moskva: Myisl, 1965. T. 4, ch. 2. . 107 – 437 [in Russian].

7. Karpenko O. V. Funktsionalno-tekhnolohichni mekhanizmy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoho upravlinnia: dys. … kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02.

Kyiv, 2010. 256 p. [in Ukrainian].

8. Kostenko O. «Yavlyaetsya li sotsialnoe prirodnyim?» – osnovnoy vopros sovremennogo mirovozzreniya.Uchenyie zapiski: sb. tr. Izrailskoy nezavisimoy akademii razvitiya nauk. 2009.

16. . 104 – 107 [in Russian].

9. Lukashova V. Administratyvno-pravovi pryntsypy v systemi mistsevoho samovriaduvannia u konteksti reformuvannia rehionalnoho upravlinnia v Ukraini.Pravo Ukrainy.2008. 1. . 21 – 27 [in Ukrainian].

10. Maslou A. Novyie rubezhi chelovecheskoy prirodyi. Moskva: Smyisl, 1999. URL: http:/

/www.psylib.ukrweb.net/books/masla03/txt26.htm [in Russian].

11. Melnychenko V. I. Prozorist i vidkrytist publichnoho upravlinnia yak obiekt zakonodavchoho rehuliuvannia.Derzh. upr.: teoriia ta praktyka. 2007. 1. URL: http://

academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07mviozr.htm [in Ukrainian].

12. Nykola P. Otvetstvennoe liderstvo. Moskva: Alpyna Byznes Buks, 2008. 321 . [in Russian].

13. Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) / [za zah.

red. N. M. Khomy]. Lviv: Novyi Svit, 2015. 592 . [in Ukrainian].

14. Orikhovskyi S. Tvory. Kyiv: Dnipro, 2004. 672 . [in Ukrainian].

15. Petroie O. M. Sotsialnyi dialoh yak instrument formuvannia korporatyvnoi sotsialnoi polityky: monohrafiia. Kyiv: Tsentr uchbov. lit., 2008. 152 . [in Ukrainian].

16. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 13 liut. 2020 r. 889-VIII. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].

17. Pushkin V. N., Nersesyan L. S. Zheleznodorozhnaya psihologiya. Moskva: Transport, 1971. 240 . [in Russian].

18. Rolz D. Teoriya spravedlivosti. Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta, 1995. 534 . [in Russian].

19. Samoaktualizatsiia // Entsyklopediia osvity / holov. red. V. H. Kremin. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 1 040 . [in Ukrainian].

20. Slovar ukrainskoi movy / upor. z dod. vlas. materialu B. Hrinchenko. V 4 t. T. 4. Kyiv:

Vyd-vo Akademii nauk Ukrainskoi RSR, 1958. URL: http://hrinchenko.com/slovar/znachenie- slova/56186-spravedlyvyj.html [in Ukrainian].

21. Uhtomskiy A. Dominanta. Stati raznyih let. Sankt Peterburg: Piter, 2002. 448 . [in Russian].

22. Heffe O. Politika, pravo, spravedlivost. Osnovopolozheniya kriticheskoy filosofii prava i gosudarstva. Moskva: Gnozis, 1994. 319 . [in Russian].

STOROZHEV Roman

PhD in Public Administration,

Doctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SYSTEM OF PRINCIPLES FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

The solution of new tasks facing the leaders of public administration at the present stage of development of the Ukrainian state requires an increase in the efficiency of public administration and public administration as one of the priorities based on the principles of democracy, nation and human-centrism. The relevance of the topic of updating the principles of leadership development in public administration is closely related to updating management mechanisms in the information

(10)

Public administration mechanisms

society, changing the traditional paradigm of management, characterized by stability, control, competition, homogeneity, egocentrism and heroism to a new one, which is characterized by fluidity, delegation of power, cooperation, heterogeneity, social relevance and modesty. The new management paradigm, which is partially being introduced into public administration and public administration, increasingly requires the introduction of modern leadership principles, which are manifested through the assertion of moral values in the personality of a leader, his behavior models and reforming organizational structures. According to the author, such signs of leadership as delegation of power and cooperation in public administration determine the development of leadership through its consideration in conjunction with the principle of command.

The purpose of the article is to reveal the essence of the priority principles of leadership in public management activities, revealing the state of the study of this issue in domestic and foreign literature. The author of the article focuses on the definition – principle, which is analyzed as the basis for any theory or teaching, explanations or guidelines for action, a person’s inner conviction;

basic rule of conduct; features in the creation of something, etc. The article reveals the priority principles of leadership as a prerequisite for the formation of a successful personality, successful leadership qualities.

The system of principles of leadership development in public administration activities consists of an innovative principle of leadership development; the principle of independence for the development of new rules and regulations; the principle of subsidiarity to ensure the implementation of powers to the bodies of representative power; the principle of socially responsible leadership to ensure ethical relations between subordinates and the leader; the principle of justice, which is a special value measure for maintaining a balance between legal and moral values; the principle of professional and psychological readiness for public administration activities; methodological principle of information and analytical support.

Key words: leadership principles, leadership qualities, public administration, successful personality, typology of leadership.

15.10.20

Figure

Updating...

References

Related subjects :