• Aucun résultat trouvé

التواصل الاجتماعي في أوساط المتمدرسين

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "التواصل الاجتماعي في أوساط المتمدرسين"

Copied!
77
0
0

Texte intégral

(1)

ا او ا ا ةرازو د ا " " م! ا " #ا ل %&#او م' (ا م! ) ة ج ةد ل او م ا م ! ا ـ# $ ! ا %! &! او م ا ' و ( : ) * ا دا+ إ -$ : $./ ! ا $ & فا إ 12 ر + ا : * & +! , ا ! $ 4 & ا $ 5 ا 2014 / 2015

- ر+! ! ا ط وأ

! 8 ا 9ا ا

"

ة :; $< = > $ =ا+ $ ارد

?= @ 5

"

8ذ != ك # C< D ا

(2)
(3)

ءادھإ د أ

ا ب

ا

ط ا ارد ا 04 ا د د 04 ت ر ا 06 عو و ا د د 06 ا ب أ ر عو و ا 06 فادھأ ارد ا 07 ھأ ارد ا 07 م ھ ا د د 07 ا ت ارد ا 10 رظ$ ا % ا 12 &'$ ارد ا 12 (ا % ) ا تاود 13 و ث ا + , - $ 14

يرظ ا ب

ا

لو ا ل

ا

:

قھار ا و كو ا

د ' 18 كو% ا مو' 19 كو% ا عاو$أ 19 ھار ا /$) 21 ا ھار ا % ر /0 و $ ا ل ار (ا 2 22 قھار % ) ا ص5 6 ا 27

ا ل

ا

:

ا ت !"# ا

د ' 31 , ا ت ا 32 , ا ت ا عاو$أ 34 , ا ا ص5 6 37

ث ا ل

ا

:

س ا و ل د" ا م' (ا

)ار * ا +,او ا * كو"

د ' 30 ل د ا م ا 40 لود ا /0 ل د ا م ا ت 5 6 إ ر) ا 41

(4)

اد ا ب

ا

ر ا و ل % ا ،لواد, ا 47 – 67 ارد ا &5 $ 68 70 5 8 رد 6 ا +,ار ا و ق ا

(5)

ا ت ا م ر لود ا ) 1 ( س ا ر ب ا زو ن ت ا رار! ا و ا ا رو!ذ 50 50 % ث إ 50 50 % ا عو 100 100 % ن ن و ا نأ لود ا ل ت ث ث او رو ذ ا 50 % !ر هر #$ ىد و س ا ل ن 'ھار ا ن رد ا ) كو س + ا ,! ) ث إو رو ذ .( م ر لود ا ) 2 ( ن ا ر ب ا زو ن ن ا رار! ا و ا ا 15 18 70 70 % 19 -22 30 30 % ا عو 100 100 % ر ا .+ ا نأ ظ ث ن ا ب ا 1 زو لود ا اذھ ل ن , ا حوار 15 -18 و # اد او ر# 4ا .+ ا , ھ 70 % ن 1 ب اذھو ر ا .+ ا م# و # ا لو6د 19 -22 ب 7 30 % ت .+ ا نأ ث قر + و + ت ر ا ) 03 ( تاو .

(6)

م ر لود ا ) 3 ( يو ' ا ىو ا ب ا زو يو ' ا ىو ا رار! ا و ا ا يو ' ) وأ 35 35 % يو ' ' 40 40 % يو ' ' ' 25 25 % عو ا 100 100 % ب ترد9 يو # # # ا ا نأ لود ا ل 6 ن ظ 40 % ) وأ م# يو # 35 % يو # # # م# 25 % ط ا مظ نأ ) إ اذھ 1 ر و نود !د اذھو رو ا ةد = ) ن ' مھو > 6 ت9و ا ع ضر كو س + ا يو # ا ىو ا ب كو س + ا نو ن ذ ا ط ا !ر ) إ . لو+ا رو ا : كو س ا و ماد ا ط أ م ر لود ا 04 : كو س ا و ن 'و ا ماد ا ةد ت ا رار! ا و ا ا ن ل أ ذ 30 30 % ن 'ا ) إ ن 50 50 % تاو ث/' ن ر'!أ 20 20 % عو ا 100 100 % Aأ نأ كو س + ا 19و اد6 ا ر# 4ا ا نأ لود ا ل 6 ن ) إ ذ 19و ا اذھ او د6 ا ن #و ا 2 ب رد' ن 50 % م# 30 % ب B اد6 ا B م# ن ل9ا ذ B و د6 20 % ث # ن ر# أ

(7)

ماد6 ا !ر مد ) إ 1 ر اذھو تاو > 6 B فو6 او كو س + ا 19و ن 'ھار ا ن رد ا . م ر لود ا ) 5 ( و ا ن 0او ا دار1+ قر ا ت كو س ا 31 ر ت ا رار! ا و ا ا ن 4 ) إ 4 ن 15 15 % ن 3 ) إ ت 4 4 ت 4 35 35 % ن ر'!أ 4 ت 4 50 50 % عو ا 100 100 % دد و قر ا ت9و ا نأ لود ا ن ن #و ا ب Aأ نأ كو س + ا ماد6 ا ت ' ب هرد' ت 1 رأ ن ر# أ م 9و نو 50 % م# 35 % م 9و نو ' ب ل9أ م# كو س + ا 19و ماد6 ا ,! ت 1 را ) إ ت ث # ن 15 % اذھو ن ) إ ن B 9ر + و >و 19و ث ا ق ) إ 1 ر د زو ت و ت Aر ن B B'' ت9و نو. D , و ن ر6Eا ن ل>او ا ة . م ر لود ا ) 6 ( قر ا ت و ا ن ا /! كو س ا ماد ا 31 ن :

(8)

س ا ت ا رو!ذ ا ث إ رار! ا ا رار! ا ا ن 4 ) إ 4 ن 10 20 % 30 60 % ن 3 ) إ ت 4 4 ت 4 15 30 % 11 22 % ن ر'!أ 4 ت 4 25 50 % 9 18 % عو ا 50 100 % 50 100 % س + ا 19و ,! ر ا ل 6 ن ث او رو ذ ا B9ر يذ ا ت9و ا لود ا ن و س + ا ماد6 ا ,! لوطأ 9و نو ' ن ذ ا مھ رو ذ ا نأ ن ث كو 50 % ن ل' ث ا أ ، ت 1 رأ ن ر# أ نو9ر ث ا ب رد' ث رو ذ 60 % 19و ا مد6 ن م ن 3 ت ب ت 1 رأ ) إ 22 % , ' ث ا ب رو ذ 30 % 19او ا هدھ ,! +> ا ,! ت 1 رأ ) إ ت ث # ن ر# أ رو ذ ا نأ ك ذ ن G و ' كو س + ا 19و اد6 ا ث ا ل . م ر لود ا 07 : كو س ا و ا دار1أ ماد ا ن! أ : ت ا رار! ا ا و ا لز ا 65 65 % +ا 3ھ 6 ت ر 20 20 % و ' ا 15 15 % عو ا 100 100 % !أ نا لود ا ل 6 ن ن ر لز ا ,! 19و نو 6د ا دا 65 % م# 20 % م# ت ر 4ا ,ھ 15 % ، 19و ا لإ لو6د ا نأ ظ ث و # ا ,! 19و ا اذ ن ر.از ا ن د6 ا د از ب ك ذو لز ا ل 6 ن نو

(9)

ـ رد' 9 19و ا لإ لو6د ا د ث لز ا 15 % ماد ا ت = " ,+ و ا " 4او ط ا ن ل > Dا ل و # ا ,! ,= ةذ . م ر لود ا 08 : ر ب كو س ا و ا دار1أ ماد ا ن! أ ن س ا : س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا لز ا رار ا ا رار ا ا رار ا ا 25 50 % 40 % 80 % 65 65 % ت ر +ا 3ھ 6 15 30 % 00 % 00 % 15 15 % و ' ا 10 20 % 10 % 20 % 20 20 % عو ا 50 100 % 50 % 100 % 100 100 % إ ا لو6د نأ لود ا ل 6 ن ) نأ ن ا ل 6 ن كو س + ا 19و ـ ا رد' ث رو ذ ا ن ر# أ ث ا 80 % ب ا نأ ك ذ ر + ث إ 1 ر ) إ ن و6د مد ث لز ا ,! ت ر Dا = ث ا ر!و ) ,ھ ' ـ ترد'! رو ذ ا س ت ر 4ا 30 % رو ذ ا نأ اذھو ,ھ ' ا وھ د و ا مھ$ # ا , $ و ـ ترد9 ث ن ا و رد و 20 % . م ر لود ا 09 : كو س ا ماد ا 31 ةد4 ا تار ا ن ت ا رار! ا و ا ا 10 10 % ء 20 20 % / 70 70 % عو ا 100 100 %

(10)

ا 19و ن د6 ا د , ا ز ا ةر + ا نأ لود ا ل 6 ن كو س + د' ث ل ا ةر ! أ ـ ر 70 % ـ ء ا ةر ! م# 20 % ح > ا م# 10 % إ 1 ر اذھو ) يو # ا سرد ا ص64 و 1 ار ا فر ل ا ةر ! نأ اذھ B اد6 ا ل 6 ن B !ر او ت9و ذ6أو ارد ا ب ن ص 6 ا فد ـ . ا ةر + ا م# 19و ا 20 % ,+ Dو سرد اد ةر >9 ةر ! أ ث ـ > ا ةر + ا B م# 19و ا ,! لو6د 10 % د ا ةر ! أ فو>و ا ن اذھو # او 19و ماد6 ا ن مد6 ا ن D ةر كو س + ا . م ر لود ا 10 : س ا ر ب كو س ا ماد ا 31 ةد4 ا تار ا ن س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا رار ا ا رار ا ا رار ا ا 3 6 % 10 20 % 13 13 % ء 7 14 % 25 50 % 32 32 % / 40 80 % 15 30 % 55 55 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % لود ا اذھ ن ت 9و4ا ن ا د , ا ) ث إ ، رو ذ ( س + ا ماد6 ا ,! ـ كو س + ا نو د6 ر# أ رو ذ ا نا ث كو 80 % ل ' ث ا 30 % ةر + ا ,! كو س + ا 19و اد6 ا ر# أ ث ا نا ظ ن ,! ـ رد' ن . ا 50 % رو ذ ا ل ' 14 % و 1+ ر > ا ةر + ا ك ذ رد' ث K 20 % رو ذ ا أ 3 % نو + رو ذ ا نأ G اذھ ل 6 ن و ث ا أ كو س + ا ماد6 D ل ا ةر ! ن 9وأ ن زو ! تار + ا ن ر ' ث # ا . 3 ' ا رو ا : كو س ا ماد ا 1اود .

(11)

م ر لود ا 11 : ا دار1+ كو س ا و 8 د6 3 ا ت د ا ن ت ا رار! ا و ا ا ب +ا 10 10 % درد ا 50 50 % ت 6 9 ا 40 40 % عو ا 100 100 % لود ا ل 6 ن ن نأ د6 ,ھ ن د6 كو س + ا د' د6 ر# أ ـ رد' =درد ا 50 % ـ ت ' ا م# 40 % ب 4ا م# 10 % ، ر + ن و ل فر او ةد د 9 9إ ,! Aر ك ذ =درد ا د6 مد6 ا ل + ك ذ ر ا ء ط L ك ذو # ا ر ا ت ا ت ' ا د6 أ ء 9د>4ا ن ر أ دد أ ض!ر ن ءاو ق ح او مد6 ر او يأر ا ر يأ لو ' ا و ، م# ر نأ Dإ B !ر ا ,! مھ و س+ ا ن حور أ مAر 9 ت ب 4ا ل ا وأ ارد ا ب ن B!ر و كر = ا ت Aر 1 , ت >أ =درد ا د6 . م ر لود ا 12 : س ا ر ب كو س 9 9: ا ت د ا ن :

(12)

س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ب +ا رار ا ا رار ا ا رار ا ا 03 6 % 10 20 % 13 13 % درد ا 40 80 % 20 40 % 60 60 % ت 6 9 ا 07 14 % 20 40 % 27 27 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % د6 ن ث او رو ذ ا ن ر تو + هذھ نأ لود ا ل 6 ن ظ ـ ا رد' ث =درد ا 80 % رو ذ 40 % ـ رد' ث ت ' ا م# ث إ 14 % ، رو ذ 40 ـ رد' ب 4ا م# ث إ : 6 % ، رو ذ 20 % ث ث إ ب 4ا د6 ن + ك ذ و رو ذ ا ن ت ' ا د6 ن + ث ا نأ ظ لود ا ,! ر ظ . م ر لود ا 13 : كو س ا و 31 اد ا ر'!+ا 9 ا ن ت ا رار! ا و ا ا ر ا 9 ا 17 17 % ر ا 9 ا 10 10 % ز 9 ;ا 9 ا 03 03 % ط9 ا 9 ا 70 70 % عو ا 100 100 % ا ,ھ كو س + ا 19و ,! اد6 ا ر# 4ا ا نأ ظ لود ا ل 6 ن ـ رد' ث ط 6 ا 70 % ـ ر+ ا ا م# 17 % ا ا م# ر 10 % ـ ز Dا ا م# ، 3 % ا أ 1 ل>او ط 6 ا ا نأ ك ذ 1 ر دار!4ا ل>او 6 ن , ! ر ا ، ,! +6 ا د ن ا مد لإ 1 ار اذھو ز Dاو ر+ ا ن ا .

(13)

م ر لود ا 14 : ن ا ب كو س ا و 31 اد ا ر'!+ا 9 ا ن س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ر ا 9 ا رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 10 20 % 30 60 % 40 40 % 9 ا ر ا 07 14 % 03 6 % 10 10 % 9 ا ز 9 0ا 03 6 % 07 14 % 10 10 % 9 ا ط9 ا 30 60 % 10 20 % 40 40 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % 19و ا ,! +> ن ا ل 6 ن اد6 ا ر# 4ا ا نأ لود ا ل 6 ن ن ـ ترد9 ث ط 6 ا ا ,ھ 60 % ـ ث ا ل ' رو ذ 20 % ا أ ـ رو ذ ا د ترد'! ر ا 20 % و 60 % ـ ترد9 ر+ ا ا أ ، ث K 14 % ، رو ذ 6 % ـ ترد9 ز Dا ا أ ، ث إ 6 % رو ذ ، 14 % ث إ ا ن + ث ا أ رو ذ ط 6 ا ,ھ د6 ا ا نأ ظ ث ر ا . م ر لود ا 15 : ا دار1أ ق/ أ كو9 ر 31 كو س ا ھ ن : ت ا رار! ا و ا ا

(14)

ةر ! 70 70 % ط و 20 20 % 10 10 % عو ا 100 100 % كو ر ,! اد ةر +> مھ كو س + ا 19و نأ لود ا ل 6 ن ن ـ رد9 ث ا دار!أ ق 6أ 70 % ـ رد' ط و +> م# 20 % م# ـ و 10 % ث كو س + ا 19و B يذ ا ل + ا رود ا لإ 1 ر اذھو , ا إ وأ ت ر#ؤ سرد ا كو ,! ر ا , إ يدؤ . م ر لود ا 16 : كو9 ر 31 كو س ا ھ ن ق/ أ ب ا دار1أ س ا ر س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ةر ! ط و رار ا ا رار ا ا رار ا ا 30 60 % 30 60 % 60 60 % 11 22 % 15 30 % 26 26 % عو ا 09 18 % 05 10 % 14 14 % ةر ! 50 100 % 50 100 % 100 100 % ن ا ق 6أ كو ر ,! مھ كو س + ا نأ لود ا ل 6 ن ن ) ـ رد' ةر +> و و ث إ ، رو ذ 60 % رد' ط و +> م# ـ 22 ، رو ذ 30 % ـ و م# ث إ 18 % ، رو ذ 10 % ظ ث ث إ ث ا نأ رو ذ ا ن ر# أ ن ا ل 19و ا ر #$ , إ 1 ر اذھو . م ر لود ا 17 : كو س ا و ر 4 سرد ا ل او ن ن ت ا رار! ا و ا ا

(15)

لھ+ا 10 10 % ء د +ا 50 50 % ةذ 40 40 % عو ا 100 100 % لود ا ل 6 ن نأ ـ رد' ث B. 9د>أ 1 ةر ل>او سرد ا 50 % ـ ةذ 4ا B م# 40 % ' ل ' ةر ض+6 م# ) ، ء 9د>4ا ةذ 4ا ( ـ رد' ث 10 % إ 1 ر اذھو لھ4ا ن ) نو >او ن رد ا نأ ر ت ' ا فد وأ !ر ت و ن ر + ةذ 4او ء 9د>4ا 1 كو س + ا ا 1 ل>او ا أ ، ك ذ ر Aو م لھ4 إ ر 4ا 1 ر +6 ) نأ 19و نود >6= نو >او .اد لھ4او نو رد ا . م ر لود ا 18 : ر ب كو س ا و ر 4 سرد ا ل او ن ن س ا س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا لھ+ا رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا

(16)

04 8 % 09 18 % 13 13 ء د +ا 40 80 % 11 22 % 51 51 % ةذ 06 12 % 30 60 % 36 36 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % ن رد ا ب Aأ نأ لود ا ل 6 ن رو ذ ا كو س + ا 19و ر نو >او ھرد9 ء 9د>4ا 1 40 % ـ رد' ث ا ت رد ا أ 22 % م# ـ ترد'! رو ذ ا ن ث ا ث ل > Dا 60 % ث إ 12 % أ ، رو ذ ث ا د نو لھ4 ل>او ا 18 % ـ رو ذ ا د أ ، 08 % اذھ 1 ر و ةرو = ا د>9 كو س + ا 19و ر لھ4ا 1 نو >او ث ا نأ , إ ن . طDاو ن . ث ' ا رو ا : ن 6ھار ا ن رد ا ن ل4 ا 31 كو س ا رود : م ر لود ا 19 : كو س ا و ماد ا ت; ن ت ا رار! ا و ا ا ةد د 1 6' ب 30 30 % < 1ر ا 20 20 %

(17)

دد ء د أ ب 50 50 % عو ا 100 100 % لود ا ل 6 ن ن نأ ن رد ا فرط ن كو س + ا 19و ماد6 ا تD ) ن 'ھار ا ( ـ ترد9 دد ء 9د>أ ب ا ,! 50 % ! '# ب ا م# ـ ترد9 ةد د 30 % ـ ترد9 B !ر ا م# ، 20 % إ 1 ر اذھو ) نأ رد ا ن ل > Dا و ل>او ا ةر.اد 1 و ل أ ن دد ء 9د>أ ب ا ن نو# بر ' او فر ل !و . م ر لود ا 20 : س ا ر ب كو س ا و ماد ا ت; ن س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ب 1 6' ةد د رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 12 24 % 05 10 % 17 17 %

(18)

< 1ر ا 08 16 % 15 30 % 23 23 % ء د أ ب دد 30 60 % 30 60 % 60 60 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % ن ا نا لود ا ل 6 ن ) ث إ ، رو ذ ( كو س + ا 19و نو د6 ـ رد' و دد ء 9د>أ ب ا ل أ ن 60 % ةد د ! '# ب ا م# ـ رد' 24 ، رو ذ 10 % ـ رد' B !ر ا م# ث إ 16 % ، رو ذ 30 اذھو ث إ ذ ا ن نأ , إ 1 ار م ل>او او دد ء 9د>أ ب ا ,! نو Aر ث او رو . م ر لود ا 21 : كو س ا و ماد ا ن دار ا فد8 ا ن ت ا رار! ا و ا ا 3 9 30 30 % 34 ا 50 50 % 3 20 20 % عو ا 100 100 % فدھ وھ كو س + ا 19و ماد6 ا ن دار ا فد ا نأ لود ا ل 6 ن ـ B ترد9 ث , ا 50 % ـ , ا فد ا م# 30 % , م# 20 % ل + ا ل أ ن Dا G ار ا نو + ن د6 ا نأ , إ 1 ر اذھو ل>او او م ر لود ا 22 : ر ب كو س ا و ماد ا ن دار ا فد8 ا ن س ا

(19)

س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا 3 9 رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 14 28 % 25 50 % 39 39 % 34 ا 20 40 % 10 20 % 30 30 % 3 16 32 % 15 30 % 31 31 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % فدھ وھ كو س + ا 19و ماد6 ا ن دار ا فد ا نأ لود ا ل 6 ن ن ـ رد9 ث رو ذ , ا 40 % ـ ث ا ل ' 20 % فد ا B م# ـ رد' ث , ا 32 % ، رو ذ 30 % , ا فد ا B م# ث إ 28 % ، رو ذ 50 % , م !دھ ث ا أ , ا م !دھ رو ذ ا نأ ظ ث ث إ إ 1 ر اذھو ) م ط إ ) او Dا G ار ا . م ر لود ا 23 : سرد ا ت >رو ت 9 ن كو س ا ن! ن ) ن 6ھار ا ( ت ا رار! ا و ا ا ةر ! 70 70 % ط و 20 20 % 9 9 10 10 %

(20)

عو ا 100 100 % سرد ا ت Aرو ت ن ن كو س + ا نأ لود ا ل 6 ن ـ رد' ةر +> 70 % ـ رد' ط و +> م# 20 % م# 10 % إ 1 ر اذھو 9 +> ) سرد ا ت Aرو ت ن كو س + ا 19و ةرد9 ة ا تD , = ,! . م ر لود ا 24 : ر ب ت >رو ت 9 ن كو س ا ن! ن س ا س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ةر ! رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 30 60 % 30 60 % 60 60 % ط و 15 30 % 11 22 % 26 26 % 9 9 05 10 % 09 18 % 14 14 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % ت Aرو ت ن ن كو س + ا 19و نأ لود ا ل 6 ن ن ـ رد' و ث إو رو ذ ن رد ا 60 % ـ ترد9 ط و +> أ 30 % ، رو ذ 22 % ـ ترر9 9 +> أ ث إ 10 % ، رو ذ 18 % G ث إ تD ا , = ,! قھار ا ت و ت Aر ق' كو س + ا نأ . م ر لود 25 : 94 ن د0ا ب 8 ا زو ن ) كو س ا و ت ا رار! ا و ا ا ةر ! 80 80 % ط و 20 20 %

(21)

9 9 00 00 % عو ا 100 100 % رد' ةر ن د ا نأ لود ا ل 6 ن ن 80 % ط و أ ـ رد' 20 % مد ن ,! ا > 19و ا اذھ ل6د ن ل ن4 9 +> ب آ G ر > و B جور6 ا B . لود 26 : س ا ر ب كو س ا 394 ن د0ا ب ا زو ن س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ةر ! رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 45 90 % 30 60 % 75 75 % ط و 05 10 % 15 30 % 20 20 % 9 9 00 00 % 05 10 % 05 05 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % +> كو س + ا 19و ل ن د او >أ رو ذ ا .! نأ لود ا ل 6 ن ن ـ رد' ةر 90 % ـ ث ا م# 60 % ـ رد' ط و +> أ ، 10 % ، رو ذ 30 % ر ظ و رو ذ ا د مد ! 9 +> أ ، ث إ 10 % ث K ن د او >أ ث او رو ذ ا نأ G ث ) ت =إ ن B و 19و ا مد6 ا ت Aرو . م ر لود 27 : س ا ر ب كو س ا و سرد ا ل4 ن س ا ت ا رو!ذ ث إ ةر ! رار! ا ا رار! ا ا

(22)

40 80 % 30 60 % ط و 10 20 % 15 30 % 9 9 00 00 % 05 10 % عو ا 50 100 % 50 100 % نأ لود ا ل 6 ن ن 19و 1 ل + ا كو س + ا ر ـ رد' ث ة 80 % رو ذ 60 % ـ رد' ط و +> م# ث إ 20 ، رو ذ 30 % ,! ث إ ـ ث ا د ر ظ و رو ذ ا د 9 +> مد ن 10 % اذھو ، نأ 1 ر تD ا , = ,! B ل + و سرد ا B د + كو س + ا 19و B د' . م ر لود 28 : س ا ر ب كو س ا و 3 إ سرد ا ةرظ ن س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ةر ! 9 رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 05 10 % 40 80 % 45 45 % إ 30 60 % 10 20 % 40 40 % د 4 15 30 % 00 00 % 15 15 %

(23)

عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % إ ةرظ كو س + ا 19و سرد ا ةرظ نأ لود ا ل 6 ن ن ـ ترد9 رو ذ 60 % ـ رد' 19و ا اذ ةرظ ا ت ث ا أ 80 % ن4 ن د وذ ح وھ يأ رار أ B نأ Dإ د.او!و ھأ B مAر ) , إ ، , ( ، ـ رو ذ ا د د ةرظ كو س + ا 19و ةرظ ا ت 30 % د مد ن ,! ث ا . م ر لود 29 : س ا ر ب سرد ا 8 ل4 3 ا :او ا عو ن ا س ت ا رو!ذ ث إ عو ا 1 6' رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 15 30 % 20 40 % 35 35 % 08 16 % 11 22 % 19 19 %

(24)

4 ا 20 40 % 10 20 % 30 20 % د 07 14 % 09 18 % 16 16 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 % ,ھ ن رد ا فرط ن + ر# 4ا 1 او ا نأ لود ا ل 6 ن ـ رد' ن رو ذ Dا 1 او ا 40 % ل + , ا 1 او ا أ ، ـ رد' ! '# ا 1 او ا ,ھ ث ا 40 % ا , $ , ا 1 او ا أ # ا ر ـ رد' ! '# ا رو ذ ا د 30 % ـ رد' ا 1 او ا ث ا أ 22 % أ ، رد' رو ذ ا د ا 1 او ا # # ا ر ا 16 % 1 او ا ث ا أ ، ـ رد' د ا 18 % ـ رد' رو ذ ا د د ا 1 او ! ار ا ر ا أ ، 14 % ـ رد' Dا 1 او ا ث ا أ ، 20 % سرد ل ت Aر ب اذھو و إ B Dو ) 1 او ا . م ر لود 30 : س ا ر ب ف 6' 9 9 و كو س ا نأ ن س ا ت ا رو!ذ ث إ عو ا ف9او رار! ا ا رار! ا ا رار! ا ا 30 60 % 20 40 % 50 50 % د 15 30 % 25 50 % 40 40 % ضر 05 10 % 05 10 % 10 10 % عو ا 50 100 % 50 100 % 100 100 %

(25)

رو ذ ا .! نأ ظ و + '# و كو س + ا 19و نأ لود ا ل 6 ن ـ ا رد' ك ذ ل ن '!او 30 % ـ رد' ن د ا أ 15 % ت ن ر او 5 % ـ رد' ةد ا ا ت ث ا أ 25 % ق!او او 20 % ر ا أ ، 1 تو ـ رد' رو ذ ا 5 % و + '# و كو س + ا 19و نأ G . ارد ا @ : فر يذ ا كو س + ا نو د6 ن 'ھار ا ط ا نأ لإ >و ارد ل 6 ن ط ا ن د>9 فد ارد ,! ل ا B و د ر أ >$! . ھ ار = ا ا G. ا لإ >و د' و ن 'ھار ا : • 19او ن #و ا Aأ ماد6 ا س + ا > 6 , Dا ل>او ا كو دأ يذ ا ى إ ) ,! ر ر وأ ت ط = ل 6 ن قھار ا كو رد> ت إ وأ ل !أ ت ر B . • ت و او ر !4ا و ءار4ا لد ل ا !و ل>او D كو س + ا ماد6 ا = ,! ) تD ا . • إ 1!د اذھو ط ا ت كو س + ا ) د د= ا ك ا 19و .

(26)

• , ر 6 ا ط ا 1 و ط ا ن Dا ت 9 ا ز ز و ق 6 . • ن B G B إ لو6د أ ن ر او >أو 19و لو6د ا ل ط ا ن دإ ل ھإ ل 6 ن , ارد ا ل > ا ,! 1 ار او ت9و ا ع , إ يدؤ رار أ +> ا ,! ك ذ ن لوطأ ت9و ء 9و ارد ا ةرد' ا مد 1 كو س + ا 19و ,! B ء Dا ن .

(27)

د : ت ءاو ن ا ن رد وأ مو ا ت ط ا عاو أ كو ا ر ! "# ، ت% !& ا و ت از وأ لو وأ ت" ) وأ ت اردإ وأ ت +إ وأ ل !#أ ت ر+ ةر # ھ ب ا و در& ا ة + # / أ و / ! ط ةرھ ظ / ھار ا ةر # نأ ك ا وأ مو ا و ل ا هذھ زو 3 + تاد ا ن ر 4 ا 3 إ ج + قھار ل # / / د و / & / + / ھار ا ن7 8 + # #و اد ار 9 و / +ر ا ن ا #د 3 إ 3 إ او د لھ7ا ن ةر / :ر 3 إ ج + و ;ط ) ا فر ا " )%ا مد 3 ب ا / ا ر او7ا ع إ م : 3 إ ج + = أ / ھار ا و ط / ذر ا # عو:و ا ن ن + ن ا دوز ضر & / د

(28)

كو ا مو : " 8 # ش ! يذ ا و ط و ا و /A ا ن & وأ و و # ل!# در در& ا 1 " ، " ث+ ا رظ # كو / لو د نإ # 3&ط رو د ا 8#ر! #ارد وأ ث او ن ةرد نو ط و ل أ ن 8 مو ل ن = & ا " 2 . " ءاو ن ا ن رد وأ مو ا ت ط ا عاو أ وھ 8 د ك ذ و ل !#أ ت ر+ ت وأ ت" ) وأ ت اردإ وأ ت +إ وأ لو و ت از وأ ت% !& إ " 3 . " ل وھ كو ا A وأ ادو ءاو + ا نA ا / و=! ا ن 9 ط " 4 عاو أ كو ا : ا نو رد مھ و س& ا ء م : د و عاو أ ةد 3 إ ا كو ھ : 1 ارد ا كو ا : " د أ 8 ط كو ا ن عو ا اذھ ر ! % كو ا ر /#ر! ا يأ ھرود ھ و /#ر! / و كارد # كو ا عاو أ ل هد و ر & ا م ! ا #د يذ ا ب ا اذھ ل! و ارد ا كو ا ةادأ ھو يرھو ا و Merloponti 3 إ كو ا ف ر! 8 D عار ر & و ص) ا 8 مو 9 ءازإ ر م ا / ! ا ھ كارد ا ! و م ! ا ماد) ا دو ھو ساو+ ا ت& ه ا 3 إ %إ و / و=و و / / :د نو نأ ن % " ق # ةدو ا /#ر! ا نأ ت 4 ا م # ل)د . 2 ط ار ا كو ا : " ل ) ا ذ)D ةر اذ ا ذ)D ط ار ا كو ا +=او % ك اد# بھD ا =و ذ) و ص ر ن + ب ا ك ذ 3 ل 4 ر ) و د د ا ھرود تزاز ھإ و 8 اذ ذ نو إو / + ا / ر& ا ت ر+ ص ر ةد ! ا # نو / 4 8 ر# ت ر+ ف بھD ل # ب رد ا / + ا ت + اذإ ةD # ل!& ، ل ر ظ / و ط ار ا كو ا و ت% +%ا ث! و /!:و ا داد! %ا 3 1 -يرو) جرو و ، / ) ا ، ط 1 ، / ! ا ت ؤ ا ت ارد ، زو ا و ر ا ، تور ، ن ، 1996 ص 22 . 2 -# 3&ط ، م ! ا / و و ، راد ، / ط ر ، ص . 102 3 م ا ل 4 ل ، يو ر ا س& ا م ، ط 1 ، زو ا و ر ف ا راد ، ن ، 2000 ، ص 100 4 ن 4 د + ، / و ا + # س& ا م ، /= ا راد ، تور ، 1982 ص 99 .

(29)

و / او ا داد! %ا وھ و ھذ و و و ھ داد! %ا و ف:او ا 3 / او د د+ س أ ت ھ %ا ر ) ا ر4ؤ ا عو:و د / Aد ا . 3 ھذ ا كو ا : ا ذ)D 3 + كو ن ر ! دو و ن د % ل !& ا هرود ھذ ا ن 4ا ھ : لو7ا : + اد ر4 أ ثاد+أ 3 اء كو ا د د . 4 ا : ماد) ا فد ا عو ل أ ن ةر ر G لA و و قرط " 1 ن 4إ ن A لو + ل!& 8 ذ)D نأ كو ا اذ ن و : لو7ا : / ! ثداو+ ر= + ا و = ا ن 8 دو و . 4 ا : ر= + ا و = ا # /4د + ا فورظ ن ر 4D دو و . 8 ب + كو ا نأ 8 اذھ د! H و Piaget # ارھ ظ "!# ن ءاو ةد إ 8 أ 9 7ا 3 وأ ف وھ ر & ا # نط ا # وأ جر ) ا ف % ص) # ىر)أ ةر ! وأ نزاو ا ل )ا اذإ فر 3 إ 9 اذ و / ا ف ةد إ 8 D و /& ظو ت%د ا دود+ # ورد و و + س& ا م / ارد # كو ا و اد و &ط ھد+أ ن )اد و ن أ ن يدؤ ر)Jا ھذ #ر! 8 لو " ا ل ! ا نإ / اد و ا فطاو! ا مز / اد و /: ط 8 ز ث+ ا ! ىدأ م & ا ت و ن ىو " 2 . 1 ب G 3&ط ، م ، تور ، ل" ا راد ، / & / و و ل # 1981 ص، 14 و 23 . 2

- Lewerrichard and hultsch . David humamdeveloppement new yourk m c crourelill 1983 p 27

(30)

ھار ا : " در# ل ر ةر # / ھار ا , و ةر)D ا / و&ط ا / أد 3 إ ر /4 4 ا وأ ر / 4 ا ن د و د ر ا وأ H= / +ر ءاد ن ر ! ا و يد + ا وأ ن ر ! ا او+ . / وط وأ ةر : ةر # نو نأ إ / ھار ا و ، ف" )ا ف ) ھر : وأ وطو 7ا ير =+ ا و يد :%ا ىو ا ف" ) و ا و ةر ، ةر # ر : ظ+" و ا # / ھار ا &ط ا H= ث + / Aاد ا ت ! / ھار ا ةر # مد! د / ر ل 8 / ، /4 د+ ا / رK ا ت ! ا # / ھار ا ةر # روط ن + # ، ن / ھار # نA يدو و ا د" ث + لو ر ح رو د ا ت /ظ+ # م / # ب ا بو 7ا ن نA ا # ل /+و & / ل 8 ! :و قرK وأ ض: ا ق رط ن ن ا د و 3 إ ت ا ن رد يذ ا ب و ا بو 7ا و / )اد ا / + ا دو هذھ ل ھ ن و د ر& ا يدر& ا ض! ا د / ! ا م + / ط نو ظ # ث 4 ض! د " أ نو % د:و ر)Jا ض! ا د ةرو /# 4 ا / در ت+ ةر ! ت وھو ھدو و 3 / ت ھ و اذ # تادو و / ا و / ط ا ارو . # ر ) ح" رو د ا لو ك ذ و 8 " / ھار د د لو " ھ / ھار ا نأ ا / و + / و&ط ا ن خ" 3 إ 8= و ء ا ن H ز ھ ر)آ ! وأ د ر ا 8 # 3 إ ) ا = و / و&ط ا وھو ء & ا و 8 # ل 3 إ ءاد ر%ا و إ وھ د ر ا . ير ا ل او ا # ل= & ا و ز ا اذھ ھ / ھار # / ر ت /Gز O ت ھ ةر ! / ت ن ء Jا رظ اذP# 3 إ ھ أر : ! # ل 7ا / ھار ا ل & ل ا و ل ا ن !ط ل او ، ل # ل او : & وھو ! ، # ةرور= ن ن = 3 إ د+او ا ن نإ و د+او ل م ض: & ط) و / ر ا ل او نو اذھ # و 8! عار # و ر)Jا 1 . 1 -رو م ، / ھار ا / و و ، ق ز :ز ا باد7ا / ، / رد ا ، د ط ، / 2004 ، ص 44 .

(31)

فر! ن"ھو Lehalle : " ن ث+ ا ھ / ھار ا نأ / " %ا و ج د %ا / +ر / ھار ا ر ظ اذ و / A ! ا 8ط و % يذ ا / ا 3! / + 3 إ ق + / " %ا / &ط ا / ! ا ن رر+ ا و / & ا ، يدؤ يذ ا ر 7ا 3 إ م تار K ر)Jا و نJا ن / د ا 8 :" # % ) ا ىو ا . " 1 ھار ا #ر $ و ا ل#ار " &ا ' : ھو ل+ار ث"4 / ھار ا ر : ( و&ا #ر ا : ) ا و ا : " نزو او لوط ن Q / ر ) ا د ! 7ا # و ا 8 د و # ، و /& ) ا / ر ) ا تاراد %او 8 و ا تار K و م + او ضر! او / ھار ا / +ر ر ! ك ذ و ، ن ا م # ةر 8 : ن ل وھ ا 7ا / +ر # ر ا ا و ن +ر ىد+إ # ن ر ا ا و 3 و ؤط ا # ذ)D 8 أ %إ ةر =+ ا / +ر # ! ر و ا ر و 3 و7ا /! ا رو ا ن # و ا عر / و&ط ا / +ر # ا ) 10 -11 ( ! ر ر و و م ! ا غو ا رود ل : ةد / 4 ا 3 ! و ن قرK ةر & اذھ 3 ر ةر ! و ة & او 3 & ا ن ف" )%ا /ظ+" ر4 أ وأ ن 3 إ ل د: ةر # و ا ن ماو أ ث"4 وأ ن ر / ھار ا / +ر # ر ا و ا ةر # نأ ىر)أ ) 10 -14 / ( ن و ت ا # ) 12 -15 / / 3 إ و ا ر نأ 3 ن ا # 17 / # و ت ا 20 ا رود # ر ا و ا ةرھ ظ ن لوA او ت & ا # / وھ غو ) ا ةدK ا تازار#إ ةد ز ا / و ا 3 إ يدؤ ا د ا ل ! ا رود مو 1 ت و ط ا ناو د ، ! ا م ظ ا ءو= 3 قھار ا و ل&ط رد ا ل&ط رد ا ف ا ،يدار / د ط ، / ! ا 2 2011 ص ، 20 .

(32)

• مظ ا ھرود 3 إ /# = K ىر)7ا دد ) / :رد او / او / رد7ا دد+ ا &A ظوو / 7ا و " ) 1 ( • و ا نزو او لوط ا $ ": 8 / ت زار#إ # لوط ا و نو رھ مظ Gو ةد /+ ذ و 3 :7ا د+ ا 3 إ در& ا لو و 3 ناد ب ءا ب نو ر ا اذھ ن ض 3 و لوط ! ط ا : / # ، / ا ر او+ ةد ز ك # ت 2.6 ا ل # / و ن ا ن ن 8= + وأ ) 2 ( " S ةد ز يأ 5.1 أ ن # / و ن 4 و ا / ر ;ط 8= + لوأ د! و / ا # لوط ا # ةد ز ر أ ثد+ ن / أ /& &ط / و ا ةد ز ا نو و ا ن رظ ا ضK ك ذو غو ا د! ةر # 3 إ غو ا ن ل&ط ا # ر ا د! ز ا " ) 3 ( . ن 3 + ادرط= ر ا و ا نأ 9= ق و 15 و ت & ا د / 17 # ا و ا نأ ك ذ 3 ! و / K / A= ك ذ د! ةد ز ا نو م4 ن ا د # = أ 8ظ+" وھو ت 4 او رار %ا / رد 3 إ ل ةر)D ا / ھار ا / +ر )و /& ) ا و ا ب او 8 # نزو ا نأ ظ+" # نزو ا ن أ / و ا +او ا # / ترو ير أ د:و م ظ! او ت"=! ا 3 إ ر Stteleworth م # 1938 ا ث + 84 + أ / ") ت و ن ر ! ا ن / 3 + د" ا ذ ل &ط7ا # نزو ا ةد ز 3 : ا 3 + د" ا ن ةر & ا # نزو ا # /! ر ةد ز # ىر)أ ةد ز /! ار ) 1 ( ص ، ق ر ،رو م 47 ) 2 ( ص ،ةرھ ا ،/ ط ر راد ،/ ھار او ل&ط ا / و و ، # 3&ط 110 ) 3 ( -،يدار / د ط ، / ! ا ت و ط ا ناو د ، ! ا م ظ ا ءو= 3 قھار او ل&ط رد ا ف ا 2 ، 2011 ص ، 512 .

(33)

ن ا ةر & ا ) 14 -16 ( ن أد ت ا أ ن / 12 -14 ب ر و ، د و ا د ار د غو ا رود ءد 3 إ ت ا د نزو ا ةد ز # ر ا " ) 1 ( . أ " ا ةرد ا ر ا ا و ا ن H / ر+ و7ا تار & ا # / ) 3 ن ك ذ ب+ و )ار ا و ل ا و لو ) ا و+ ل / ھار ا ت ر+ نو نأ ن ةر # أ ـ / :د ر G قھار ا ) 15 -16 ( 3 إ ل و د: قھار ا نو ، #او ر4 أ 9 قھار ا ت ر+ 8 أ ظ+" P# ، ا جو= ا ن ةرد: نأ 8 اذ ت:و ا # ظ+" و او ا ط عو ا ن نو و ةد ز ا # ذ)D قھار دAاز ا ط ا ن س ! ا 3 ن ! فدھ ق + 3 إ ر يذ ا عو ا ن يأ A ا ا # ل &ط7ا 8 مو يذ ا 8 و ا ر G ط ا اذھ ر و / Aاد %ا / رد # رو 3 إ د%و7ا د / ا تار او / ر+ ا تارد ا ن ر أ : ا ر 7 ز لو7ا ج إ ةد أ / =! ا ةو ا ةد ز 3 إ يدؤ ةرو ذ ا ت و ر ا ر 7ا و ا /! ط 4 ا ظ! ا م + ةد زو رد ا ف و ع او ف 7ا ضر ةد زو د%و7ا د / د ا ةو ا 3 ةد فورظ ر ! مد ا طK=و ب ا " ) 2 ( . "+ ا #ر ا : #ر $ " ,ا و ا ا ھار " س& ا ء ض! نأ %إ ل !& " دد+ ف ر! د و % :او ا # د + او نز+ او رور او ب=K او فو) ا ل4 / رو! / + 8 أ 3 ل !& %ا نو#ر! %ا فر! ر)Jا ض! او رار %او ةد ! او فط! او ب+ او ةر 8 أ 3 ل !& / + 8 أ 3 ل !& %ا فر! ث 4 ا ض! او / / ا وأ ر ) ر ! ن ارظ ق ا د د قھار ا نأ # / !& %ا قھار ا ة + ص) ث + ، / )اد / و= 8 زاو ل" )ا ن ر)Jا ن و 8 قر& 8 + و ر ا / ا تار K ا و ا 3 إ / ا قھار ا / + مGر ، 8 8 أ %إ د # 3 إ ل و ةد ر ا د ) 1 ( -ط، قھار او ل&ط يو ر ا و ا ، :و د ل 1 ص ،تد ، ن ، / ر! ا /= ا راد ، 539 ) 2 ( # ا د ، ح & ا د ل إ ، ط ، / 4 او لؤ & ا / +ر ن / ھار ا 1 ، / ر! ا ل ا / ھ ، ةرھ ا ، 2011 ص ، 128 .

(34)

اد د : ب / و 7ا /ط ا يد+ لو + و ةر U / د ا ر ! / 4 ا ن د او " ) 1 ( -" تاذ ا ت 4إو / " %ا # / Gر ا . -ر ا ل أ ط اذ و / 4 ا و+ ن ھا / ظ! ا ت او ل 7 مھر ن

م ر ر4أ / اذ او نو ز& او /& ) ا م" ا لA و او

. / ر& ا هذھ /+ إ ب و ت:و ا ض! / ز! ا 3 ل + نأ 3 إ قھار ا ج + د: ر ر & او ل D م 3 إ يدؤ يذ ا فار ا مد ة ا /ظ ا م"+أ . ا ل &ط7ا ت / +ر ا هذھ & ) ل+ و / Aاد %ا / رد ا / +ر ء 4أ د و / + و+ ه %ا و رد و س ا س& ن ء :د أ 8 & قھار ا ذ ) ا + ر)Jا س ا . -ر و / V او ط ا ةد+ 3 إ م / ! ن ھا-ر ا ة + ا ة د ا ةر4 و / + ا او ن ھار ا ة + # بارط=%ا ن ار 4 ر و ،ةر + او تاذ رو! او /K

نو!#اد و م !& م + م AارV نو4 م # / ا / !& %ا م%Jا 3 إ ر ن + ت وؤ ا ل + +او ا ن ر 4 # داد! ا ر G 3 م و م :و " ) 2 ( مھأ ن و ا / !& %ا ل ا قھار ا ! : " # / 4 # ش ! ا 8 A ف ا 3 قھار ا ةرد: مد ا / ر ) ا /A ) / رد ا ،ةر 7ا ،ا .( -8 Gر ق + ل # -8 ف يذ ا قھار ا ز ! ا . # هد او / / 4 ا مد ن 8 ر! ب / ھار ا وأ قھار ا ق = س ا # كار %ا 3 إ رط= ا / %ا ف:او ا ض! ر)Jا ؤ م %ا مد! هرو! و 8 را 3 إ يد . 8 ارد: ق& ا ت وؤ ا ض! ل + 8 ةر 7ا ب ط قھار ا رو! ىو و 8 & 3 د %او هو . ) 1 ( ص ،ق ر ، # 3&ط 120 ) 2 ( ز ز! ا د د + 3&ط ، ط ، ن ھار ا نو # / و و 4 ، ةرھ ا ،و 7ا / ، 2003

(35)

=ر& ا دو ا ب / رد ا /ط او / A ! ا /ط ا 3 قھار ا در ل و رار %او رر+ ا 3 إ 8! ط ن و 8 لو+ و 4 رو ا 3 8 9A 8 إ 8 و ا . -ط& ا ا ن ة & ا وأ ا ل ا م ا / ! ا وھ قھار & ا م / +ر & او / ! / ا ت :" ن و 8 & 3 # د ! ا ط هد يذ ا م # ن تاذ / ودز / ط #و ، م A أ ن ء W م ط م A آ ن ء U م " ) 1 ( "+ ا #ر ا + : ھار ا #ر $ ا و ا " او 8 د%و ذ ن ا ل و / +ر ا هذھ # # اروط و ا اذھ ، ادرط و 8 رد و 8 #ر و هر K و ل&ط ا م # ن+ و ا صA ) وھ ھ 8 ! دد رظ # / ا ت ! ا ل ا / ھار ا ةر # # 8 " 8 ن " أد أ ث + ، ن 11 ا ت ! ا ر & / اد / ھار ا / +ر ل4 ، ھد! و / / +ر ھو / عاو أ راد :او / و لو نأ يد ! ا قھار ا ط و / ھار او / و&ط ا ن / ا ارذ! ار أ ةر ! ا ل&ط ھد د: ا ت" ا وأ / ! ا ل 7ا ن ةر 4 " ) 2 ( " %إ / #ر! ا / + ا ن = و د ر4 أ 9 / +ر ا هذھ ل") قھار ا نأ يذ ن ت ! ا / +ر / # ناز %ا ن / رد 3 أ 3 إ ! ا ب ر ا ل ث + ل : د ذإ ، 8 : 3 إ ء ذ ا # ل و ن د ار ا ر & 3 إ قھار ا ل و / ا ط ا / ھار ا / +ر ر& / ر و ! ا و ا # / A ا ة " / " ل و 3 إ ط ، ضور& ! " ن و 3 قھار ا ةرد: 3 إ ر ، 8A وأ ر & ا ت ماد) ا ل") ن ثاد+7او قA + ا م ظ م ا / +ر ا هذھ # قھار ا ، يد ر او يز ر ا ر & ا ن ةد ! ت" ا ل+ 3 قھار ا ةرد: دادز ث + ر ذ ا 3 ةرد ا و ، ت :"! كارد %او م & ا 3 ةرد ا 8 د و و ) 1 ( -# 4 ا ن ھار ا ت + ، د +أ ل&-#34;ھ / اور ، ب / رد ا ز ر ، / " او / 2006 ص ، 212 . ) 2 ( -ق ا ر ا س& ، # ا د ، ح & ا د ل إ ، / ا /+& ا س& .

(36)

ن ز ا مو & كاردإ 3 ةرد ا دادز ، Jا ر ذ ا ن %د م & ا 3 / A : 9 ر ا ت مھأ ھ هذھو ل ا / ) / +ر ل") ن ن ھا ا ت ! ا / " ) 1 ( قھار " ا ص/" ا : " ب! ا ن # / ھار ا / اد د د+ ل ا ن ن نإ وھو ا غو ا # ل4 / اد # ، د د+ ) د ث ط او ن ا د فذ ا ت ا ( = ا / +ر 8 و)د / اد وأ ا H= ا 3 ن 4د+ ا ن ذھ لد ث + H / ھار ا / +ر / اد وھ ا غو ا ن اذإ د او ا 3 ارد : نو و # ل4 ل او 3 غو ا ثود+ ف:و و 84ود+ ت :و # ةر / در# :ور# ك ھ نP# و 4ارو ا داد! %ا د و / ذK ا عو و / ! ا /+ ا ىو و / ا 8 ا ط / A / قور# / " 8 4 أ قور# وأ غو ا ثود+ ت :و # . ل)د / ھار ا / +ر در& ا د !# د ر ا 3 إ ل)د ا وأ ر ! ا ھ / ھار ا ل در& ا نأ ! اذھو ةد ار ا ة + ا / +ر # ن / رد 3 إ / ھار ا / +ر / او / ! او / ا 8 ) و ب او ل ا H= ا / %او / !& % " ) 2 ( " ن ن اذإ 8 7 ا فورظ 3 / ھار ا ةر # لوط د ! / ھار ا ء إ ت 3 ! / " %ا ق + = أ A ا ت " ن # H= ا / رد 3 إ در& ا لو و / Aاد ا ت ! ا # / ھار ا ةر # ر نأ :و ك ذ 3 ء و يد :%ا در& ا ن7 / ا ت ! او /4 د+ ا ت ! ا # لوط / & ر ا ت ! او ا # 8 نو و ر 8 # H= يذ ا ت:و ا # د :ا H= 3 و7ا ت ! # قھار ا أ ةر أ نو ناو جوز نأ ن 8 ")د ن = يذ ا 8 8 %و ا 8 = ن ار 4 يد :%ا 8 " ا ر)D # /4 د+ ا ت ! ا 8 / ) ةر أ ن و . ةر # لوط ط ر ن ل # / ھار ا ط ھو ىر)أ ةرھ ظ ھر :و / ھار ا # ادA ن يذ # ل / ھار ا # و ا / زأ /! ط ل ث د+ او Aاد ا ن ! ا ) 1 ( ص ق ر ، د +أ ل"ھ / اور 220 . ) 2 ( -د /= ا راد، قھار او ،ل&ط ا و # / ارد ،و ا / و و ،يو ن +ر ا ، ر / ط / ر! ا ص ،ت د ، تور 35 .

(37)

ت " ) 1 ( " ل4 / ھار ا نأ د ! س د 3 إ A ر%ا س& ا ء ت ! و و ا ةر ضر ! ا و ا ت زأ مھأ ىد+إ د:و / و و ا و 7 ن ا د لوھ ت ه %ا اذھ أد " Stanly Hall " / ر 7ا / و و ا دAار 3 مو ه ا وھو ! ثو+ ا HA 3 و تادھ ا ل!& ا دودر ء ! ا رأ د:و ا #اد ا غوز و ا و ا ةر&ط 3 إ قھار ا د / !& %ا يذ ا ز او / ! ا تارد ا # ثد+ ق =أ 8 ط + ا ر ط ا 9 ث + قھار ا هرو نأ # ل4 ا / ز7ا ثد+ ھ ن +=او او / ا 8 ارد: م + 8 8 ر! و هد ر ق + نأ د ر / و&ط ا ت ھأ ن جر) نأ د ر قھار ا ةد+او /!#د 8 ط + ا :او ا ب او ن ار 4 ر K م يذ ا ت:و ا # . اذھو قھار ا س& # / )اد ا ت ار ا / +ر D / ھار ا / +ر نو4+ ا ف إ 8 + ت:و ا س& #و 8 د او ن ل" %ا # قھار ا / Gر ن H عار ا #اود ن عار ا H ط ا / ا 8! # إ ب ا اذھ 8 ح % يذ ا ت:و وأ ر ا ر ط ا جر ) ع ا ن 8! هر = وأ 3 7ا ه أ ن7 إ ع ا ! ر او ن او ا 8! ت 8 ا قھار ا س& # عار ا د ز و ا # / A ا /ط ر ء D و ارد ا ل + ا ء 7 ء #و او ز ب ط ء D و ل د P ةر أ ن و /ط ر ىر)أ . = أ ر ) ا عار ا / +ر # )اد ا عار ا / +ر D / ھار ا ف ل4 ا رد ا ھو / ر ) رد و قھار ا ن ثد+ يذ ا عار ا يأ او ن رد مدط د:و ،8 / %و م ن ل و ن د او ا ل4 /ط ا ر و ن #ر ا ك ھ نD قھار ا رو! 3 إ ك ذ ضر#و 8 ر+ د نود ر ر ؤ 8 نو 8 أ ت:و # 8 Gر ق& % د: 8 فر! و 8 + فر! " ) 2 ( ) 1 ( يدار / د ، ، ق ر ص 120 ) 2 ( -د ص ، هر ذ ق ر ، يو ن +ر ا 40

(38)

د : ا ور ا ت ا ن وظ ا ل او ا او ر ور ا ا م ظ ل ن ط ر م" ن و ب $ ء & كر ( ا وأ و " ا ء د أ وأ ت او+ او ت ھ ا س. م+ ن ر آ ء 0 أ ا ت ا د ك ذ ر 2و ةر ن ن ا ت او+ ا ن و دار45ا أ و ا وأ ا ت . ا ل ن ط ار ت ظ ا ا ك م ر+ظ يذ ا 1995 م ا ء $ أ 4 تر ا م" ر 5ا ةد$ ا ت و 2004 .

(39)

ا ت ا : " او مو7 ب و ا 8( ا ت ا Social

Networking Web Sites

) SNWS ( ر ةد از ةرو ا ل . ا ل + ر 4و ر+ : ت 0 د و ،م ا 2008 او$ م ا لو$ ا ت ( 50 ل مد نو ( ن ر" أ + ل م0 ا و، 4 ن 4 7 7$ ا ن ر" أ + د ا ا ا ت ا 50 مد نو ( 4 ل + ل " كو س 4 " Face book 124.000.000 ن " ز ف زود و " Windows live spaces 12.000.00 س ي ، Mu Space 110.000.00 ، " و ھ " Habbo 100.000.000 4 ي ھ ، ف Hi 5 80.000.000 " ر د ر4 " Friendster 80.000.000 ، " تو روأ " Orkut 67.000.000 ، " ز (4 " Fixter 63.000.000 و " مو تود س " Classmates.com . ا ت ط ر 8( 4 7" ا م 5او ناد( ا ف( 4 ءار ا دد و و قط د و 4 ، لو " كو س . ا " أ ط ر ر 5ا ةد$ ا ت و " تو روأو " و د + " س " و ن ا " مرو ر و " و د و " و " ةد$ ا ( و " ر د ر4 " و آ قر بو " 4 ي ھ ف " و ا ر أو ل > ر " ي د روو " ت ا و عر او د از ا ماد ا ر و ، رو 4 ا او ا هذھ ماد ا ر "A ىد لو$ ت ؤ .( ا م ا قط ر ا 8( م Dاو ل ا ل 4 + ا 4ر$( ت ر او " ) 1 ( " ث $ 7 7$ ا ا ت ( ط اداد ا ا ت ا او ل" و ا دار45ا ت ط ر + أ . ن ا نو ر د ن ذ . 8( د و ت د + أ 8( ا ت ا او ف ر ن ھ ن و ب و ا Web, Based Services ت ء دار4F Profil وأ 0و م+ و دد$ م ظ ل : ل ا م+ ر 4 نو 2ر ن ؤرو ل و م ظ ا ل نور Gا + 0 ا م:او7 ا ك( و م+ نو( ن ذ( 0 أ م+ :او ) 1 ( -د ص ، هر ذ ق ر ، يو ن $ر ا 40

(40)

ن ك ذو 0ار 4 ا ت : ( ا ا ز ز 8( ا ت ا ل . ا ر س A م و أد يذ ا ل . ا م د ل ا +. م ا و + لو ا مظ ( تار إ نو( ر دار45ا نأ ض ا د وو ،ت ر ا 8( Signals ا ت ا او 8( ل ا 4 و+ او 7" ا ن عو ق( ك ذو ث$ و اد ط7 ا ت ا او ن "$ ا ن د د ا فظو ا د74 ، + ( ا ر 45ا ن د د ن ا ا ت و( ا ط أ ض ا ت ا او 8( ھؤ 4إ م نأ ر أ رد ل $ ا . او ( نأ ل: و ا ن ر:اود ل ن ا تارد ا ت + ن ( . ةد د ط أ ن K د ا 8( ل ل وھو قو ر 2 ل : د ر ا ور ا E.mail ل: ر ا Messaging ت و ا ،ب و ا او ء Diavées رظ + ن و ، و د . ا وأ 7 و ا ت .( وأ رو ا ت و أ ل $ ق( أ م Dا ل: و ماد ا ن&4 80 ت و ىز ن ر" أو مد ا نو 0 ا Creating ك ذو ل 7 ا ، مد ا ةرط ر. ا $ إ ت ا > تار > و ض ر رو+ K او .( د ا نو 0 ا ر ا ءارو 4 ء دار45ا ط ث $ ، د د ن +( د أو ا " ل 4ور ا " ص ا م+ ط وأ ( و م+: د أ 8 إ ل: ر ا ل رإ وأ ق ( ا نو ن ر7 ا 8( " م+ط: $ " م+ 8 إ دار4أ 4 0إ وأ إ م+ و " ) 1 ( ت(" :اد ا ا 4 "

BBc Bul ETINBOARD Systems

" ت(+ ا ت 7 ا ل:اوأ ن ر ث $ ن L ل . ا اذھ ح أو ا ل . ا اذھ ح أو ا ل . او نو ا ر وط ن ر Gا د 5ا ( وطو " ت . ر ا ن ل او ( $ ا 8 إ ث د$ ا +( ا ل او ا ت تر+ظ ا و لوأ ر و CLASS MATES.Com 1995 و ر ث $ ، ن ر آ ء د أ ن ث$ او ، ا .( A نأ ص ي5 ) 1 ( ص ،هر ذ ق ر ، ن ( ا ش ورد ف ر 88 .

(41)

م 0 او م+ ل او م" ك ذ ر 2و ت د ا ، درد ا ، ($ ا ت ا 8 إ و 8 إ و و : 4 : روط ا 4 ك ذ 8 إ $ ا تأد SEXPEG REES.com م 1997 ح ا ن ن م ا ا ت ا ن و تر+ظ ك ذ د و ن ل م ا 1999 و 2001 ( . ا د ا د+ ث $ ، م ا ت ( ل 2002 م . م 4و 2003 ، 7 او 0 ةز ا ر 5ا س ي و تر+ظ م أ ث $ يذ ا كو س . ا و رو+ظ 8 إ تدأ اد ا ا ر" أ ت$ م 4 أ 2006 8 إ ق(> 4 ار $ ن د وط ثاد$إ قو. 4 ر ا دد O( ث $ ، ظو$( ر 250 8( د . ف أ م ل م ا ىو 2009 " ) 1 ( " و ل" رو ا ص ا ت ا ن ىر أ عاو أ تر+ظ " ر و(. ا " ل ر+ظ 2004 م بو و ا ر و د . ا ط 7 ر و م 2005 هذھ ت ث $ ، م ا ا هذھ م أ م+ وأ ل ء 0 ق رط ن ن د . ا 8( ةرط ا ن ا او ا " ) 2 ( ا ت ا عاو أ : ب $ + 7 ن ا ت ا ن د د ا ك ھ ھو ن 5او ص 5ا : 1 -" ) ($ ( ا ا هذھ ن 0 ن ص A ت .( إ ق رط ن + 4 ل او ا فر او ء د 5ا ن و و ء إ ك ذ و ،ل او ( مظ ل ا ت او ا رو ( ك ذ ر 2و و د 4 ط 7 و رو ل $ ، ز$ وأ ( ت ءاو ر ذ ص . ) 1 ( ، ر ،ةروط ت د م د7 4 ا ت ا ماد ا ، أ دھ ل 2009 ص ، 8 -9 . ) 2 ( ت ا ، لد أ ،ة $ ا ع 0 ، ا 4 : 5ا 8( ھر "A و ا ر 2009 ص ، 12 .

(42)

2 -و0و ت :4 ص ا ا ت ا هذھ م0 بط ا ل" ص م ھا + ا ت و0و ا ن و ، ،ب ا م ، د + ا ت ا . 3 -ھ تر ا + ا ت ذ ا فورظ ا ب $ ا ت ا ه ب ق( ل ا ط م ا لود او د ا ط ا ن ت$ أ ا كر ( اذ ا ةر ا ل 7 ا ق رط ن + ( ب رد او فر$ ا ، ل> ا ن+ ا ف( 8( ت د م د7 و . 4 ل" ل ا ب $ ت ا أ : • ل" ةر ا ) Face book,Space ( ء & ص F ث $ ل . او ر او ء د 5ا ل او ا م م" در4 ل ا ت ر ا $. ت 7 ( او ت و $ ا 4 . • ت ود ا ) Blogs :( ن 0ار 4ا ن و 4 ت ود ا او مھ ث $ :. ا ق ا 4 +0 ط ر ا او ا 4 ن ر او ب ا د$او ل وأ . و ن يذ ا د$ ا 8 إ عو0و لو$ ءارGاو ت 7 ( ا 4 د از نأ ن يذ او . " ) 1 ( • ت و و ا ) Wikls ( وأ ىو $ 4 0& ص F او ھ ر ر$ +( 4 وأ + ( ت و( . • ن $ ا و د . او تو ا ت .( ، و ا ت ود فر و ت دو ا ل ق رط ن كار ا APPELLE Itums . • ت د ا ) Forms ( وأ Dا و ا 8( ل K ار ن ةر ھ او ا ل" ت ر ا 8( وأ م وأ ص ط تاذ ىر أ او يأ $ورط ا ت و0و او 07 ا 4 ءارGا ر 45ا ضر> و ا ) 1 ( -ط ، ت ر ا 8( م Dاو ل ا ،د $ ا د د $ 1 ن ةرھ 7 ا ،ب ا م ، 2007 ، ص 266 .

(43)

و ا 8( ( + ( در ا 4 ن ر ا وأ ن د ( ر. ا $ إو دو نود $ورط ا ر 45ا وأ ءارGا د0 وأ ك ذ ن ءاو رو4 + و ر ا 8( و وؤ + 0 ا دو 7 ا ء " ط 0 ا م ظ ل ن ىد ا K ار ا 8( م 7 ا م $ او ) Modération system "( ) 1 ( ا ت ص : ل . ا 8( ا ل او ا ت مو7 + كر ا 4د .( ا ت 7 ط او ز او ء 0 5ا ن كر او ت ر ا و Gا بو $ ا ماد ا 4 تار + ل A ك ذو + : د أ ةو دو و ل 4 و0 نو و ت ا هذھ ل و نأ هذھ ء 0 أ ب(2أ ل اذھ ن و يأر او ر ا ر$و ا ر و ل . ا و+ ن 7ھار ا مھ ت ا ( ر ذ ص: ا هذھ زر أ : -" ط ن ا ت ا 8( يو $ در4 ل ت .( ء إ إ ،ر ا ضار25 اد ا و ا 4 ( م + 4 رود ل و ق ( ا ر ل ھذ . مد7 ت ا ف( 8( ر و در. ا ت ھو د . ا ل $ 4 رإو ةر و د . ا ت ط7 ل :ر ر ل ) تو ةرو و .( -ا هذ+ نو ث $ ا ت ا و 8( ا ل ا بو( أ فدھ ت د وأ + " ) 2 ( -" ر > ا 8 إ +( و و ھ ثاد$أ عو و ن ر ا -ك ذ ر 2و د وأ ( ءار ن ن Dا . ھاو در. ا ة $ ن ل ف( ء إو ا و ا ل ن ن ود ا ) 1 ( -د ، ا ر > ا 4 ا ل او ا ت رود ، حود P ط و5ا قر ا ، ندر5ا ، 2011 ص ، 32 -33 . ) 2 ( ،ةرھ 7 ا ، ر ا ر . ا راد ، ر ا + 7 ط و م Dا ت رظ ،د ا فط + ،د ا د فط 2008 ص 44 .

(44)

-ا ل و ث $ ، لو $ ا ف + ا ر ت د ل د در. ا ن ب(ط + أ 4 . ھ 8 إ ( ت و( هؤ ط إو . ھ م ر ر ذ ل ن و ا " ) 1 ( ) 1 ( ، ض ر ا ، ا ت ا ماد ا . 4 ر حر ، $ ا ، د ن أ 2001 ص ، 21 .

(45)

: تر ل ا و و ل ا روط ا نإ أو س ا ة ن ةر ط أ ت ! ةد د اء $ ا % ت & د ا ت ار ' او تار $ ا هذھ ن+ ك ذ ت ر ا سوؤر ب أ إ ھر و / ط ! & ر !ا & تارد0 ر و ب ط لاز و ار 2 ثد أ اذھو ت و وأ ةر $ ت ر4 وأ ص '4أ او ءاو! ةر $ ا لاو +ا إ &6 رط د و د0 % ت 7 ا ة ، يذ ا ك ذ 7 & $ر2 ا & ار ! ا ر 2 $ ق د 6

$ & 7 ر أ &! ! ر $7 ا & ر ر لإ و و ةروط ا و و ا ل;2 !ا ر ت $4 ر$ د 6 ا & 6 اور $ ا ن ذ ا ن 6ھار او ب $4 ا & ل يذ ا ث ا ل ا $ أ ث روط او ر 7 ا &$ او ت $ أ ا & ا ت يذ او / ا لو ' ! < ق ط د " أ " ةر اد ل'اد نو4 7 دار +ا ت $4 ا هذھ ت 7 ك ذ و < 7 ذإ ةدد7 ت ! ل;' صو2 او &6 6 ا ن د7$ ا ل د 7$ & ار ا راو او ش 6 ا ةر اد / !و مھ ! أ ر أ اد' !ا أ ر$ ? و و ر +ا لد $ و فر 7 ل ھر4 و ءار+ا .

(46)

ر

أ يذ ا ل و ز ر أ ء ل ل و وأ

ل ا اذھ ء إ ن ت

إو !

"#$% ! $أو ! ر د او' و

ةورذ )' * '# $ % ت'+ ا د او

,

و ر ا رو د ا فر

ا ذ $. ص 0 ر ر أ ، ح

ا

"

ةذ $أ ل و

هذھ ز إ ل أ ن ةد $ ا م#د5 % مھ $ ن ل و ل 6 او م7 8ا مو' م$

,$ارد ا

.

(47)

د : ارود ةد د ا م ا ل و ت و ر ا ش ھ ع ا ار ت ا و ز ا ن " وط تاو$ ت ا ق &$ ا ةرط او ت و" ا ق د ا م ' او ن ل ($ او ل ( ا لظ روط او *اد' ا ر+ ر,ظ م ا ل و -" ر + ا ز نود ل ا ت' ا .ار ا /0او ا ق رط ق"1و ت او دار 2ا ن ود ا وأ "' ا ىو ا -" ءاو ب ا ن *د' 7* .

(48)

ل د ا م ا : " إ ل د ا م ا د رذ و روط م إ وھ ل *د' / ف ا -" ةرد7 ا ,$ ن ا ص +1 ا ن " ز و ، رو او م 2ا ر رو او ا طو&. او ، 0ر ا تاودأ روط و م ا ل و روط رو,ظ / =$ از ظ' ت او بو " و ا ة ' ا ن ، د + 0 ا و ، ر ا م ا ل د ا م ا ر,ظ ار * ، ل ا -" ةرد7 ا ن =$ / ا , ر ا 1 ر ا "'ر ا ب ' ك ذو ، (" 1 ل أ ا ' ا ا ت $ او ت ا هر و ، ل د ا م ا نو" ن ذ ا ن " ( ا و$و ا , " د ا او هذھ = إ @ " ل د ا م ا بور. ن ر. ر ا بو ر ا م ر د$ بو ا ا ، ر ا صر ,'$ ن ر' ,(0او ب وأ , "ط و ل وأ ر او يأر ا ر' ن $او7 ا مر د$ وأ , Bر د ا ف$+ د$ وأ ،ر د7 ل0أ -" ھد 7 -" ر'و ف'+ ا راد+إ ر' و ا اذھ ن جر1 د و ' در ت $ او ت ا D + اذ نو ز(" او اذ ا ث اد ت$ر $ ا ر+ ر ا 7ط$ ا ت"1د د$ و ر او يأر ا ر' ق$ 1 ا خ $ ا 'ز ل د ا م ا ب ا ، . ا نر7 ا ن ت $ ا د7 ط اوأ ن د أو ار ر " و يأر ا ر' ل 0و ر B ةد د تاودأ ح أو " ) 1 ( " د ا م ا دو ا ر ت$ر $ ا ر+ ل د ا م ا نأ ض ا ىر و د ا م ا ط را د0و ر ت , = و = ظ س" وأ Mainstream Media ، ت 0و ا ن ك ذ ر Bو ءاد2ا ف .و د '2او 0ر ن ر * ن آ ك $ھو ن او ن و م ا ن عو$ ا اذھ " ر& ا " عو$ ا اذھ ر و ت و و2ا د د' و " " ر& ا " ر ر' وأ ةز إ /$ -" 0ر ھ وأ ص1 ةرد0 - إ او ا ار' وأ أ ، =* وأ هر $ م - إ ر ھ ا م ھا بذ -" م ا ةرد0 $ ت و و2ا د د' ةدد' ت +1 وأ .0 فر وھو لظ ا - إ ىر1أ ت +1 و .0 / دو ةرھ ظ " ا ش , ا " ن Kا ن ھ '. ر ھ ا /7 و . ) 1 ( -ط ، ت$ر $ ا -" $ور ا ر $ او ل د ا م ا ت 1د ، ن " ا ش ورد ف ر 1 ، ر ا م ا راد ، ،ةرھ 7 ا 2011 ص ، 89 .

(49)

نطاو ا ةرد0 زر د ا م L ا $ , ا هذھ لظ و و 7 -" ر ا = ھ او 7 او و 0 / ق ا ت و" ا رد + ضر ا ر د ا م ا ت ھ او ف0او او م 7 ا ك" / مدط+ يذ ا م ا ن د او . ل* او ا كار'" ز ا ت و" ا ل د ا م ا وط $ مو7 ث ' اء 7" ا ل + ( د, ا ت , او ت +1 ا ن و $ و ، تارھ ظ او ت + او ت نM اذ ھو ، رو, ا .7 ن , ا ن $ . ت ك ذ ن " ، ج ' ل د ا م ا " ) 1 ( " ةر * او د ' او ز (' ا - إ ت و" ا م د7 زو . ل* ل د ا م ا نإ $ أر سر راذ$إ ل و م ا د ار ن د "7 ا ، نو ز(" ، اذإ ط7 د'او ه ا ل + ا ق د و د ا " ( ا (+ ب & ز ا " ) 2 ( " يد "7 ا م ا , @طو ت' ن ا ةد د ا ت ا مBر =$أ ض ا ير ث ' ، إ د ا م ا نأ ا ن و . أ $ ل ل* 2ا ل' ا =" د0 ىر12ا ت ، 1 ر* أ =" د0و 2ا 7* ا وظ$ ا -" رط ر ا ر ا عر ا $ ث ' ، ت م او 'ط ا - إ بر0ا هءارآ ل ر ( ا ر* أ ط ر و او ت ، هاوھ 0 ا و و د ا تار م و , $ - إ قط$ ا ف7 و - ' م" او N ر ا , دؤ " ) 3 ( ت إ م ا ر ا لود ا ل د ا : يذ ا ث' ا ب ' = ر أ و ث ' 2ا ، م ا د ا ق ($ ا داز ل -" م ا ةد' ا ت و ا ل د ا ر 2ا - إ ل+و - ' 43.73 م ر ود ر " 2007 ، , $ ةد ز 22 % ث' ا لو $ د0و 18 /0او د "7 ر B ةد د 0ر " و 1.16 ن ق ($ ا م د ا -" م ا 2007 ن تداز ث ' ، 9.7 % م 2002 ةد ز 7.21 % ) 1 ( ص ،/ ر ا س($ ، ن " ا ش ورد ف ر 90 . ) 2 ( ،ف ط ، تر $$2او ب ا ، ن ا ت +و ، ب ., ا 2013 . ) 3 ( اد ا ط ،د د ا م ا ل و - إ ل1د ، د ا د ' قازر 1 ، ط او / زو او ر $" ةر ا راد ، 2012 ص 175 .

(50)

ةد ز ا ر نأ نوطط1 ا /0و و و$ ق ($ ا -" ا م $ ل د ا 17 % م 2012 إ ل+ -82.160 ل* ر ود ر " م ا ل د ا 6.26 % قو ن م ا . ةد ز ا / ر و ق ($ ا يد "7 ا م ا 7* ا ناد7 - إ " د ا ر ا -" . ر ا 7ط$ ا $ د د و =$أ مBرو ت +'إ D.و تار ؤ ق ($ -" ا م ل د ا ، ض د و =$أ إ ت +' ا م ل ةرھ ظ ا د+ر ا ، ر ر7 ,$ ل " م دو ت و" ا ز ر ذ 1 ا رار7 ا " ر ذ يذ ا ءارزو ا س" نأ ت $ود ا دد P" ر+ ا 160 ف أ ل ر أ - ' $ود 2008 $ ت&" 7.30 % ت $ود ا ن و ر ا 2.0 % إ ن ت $ود ا ا ىو ا -" ، ت $ود ا $ ت&" و ط $ ا 3.48 % ود ا دد رد7 و ن ر* أ ن ر+ ا ن $ 2.162 د ف أ ب"Bأو ، نو ت $ود " " ) 1 ( " $ رھ 0 1.82 % نأ ر ر7 ا D.وأو 9.18 % $ود ا ن تاذ ت رو ، ل 1و ا / ط ا ا ظ$ ا , ظ$ ل قو7' ر+ ن $ ا ر / " ن و $ شرد ر " $ 2ا ن $ ا قو7'و ت $ود ا ناو$ 2009 ، نأ م ا = 184 ,$ $ود نو " 4.24 % ةد' ا ت و ا ل1اد ر 2ا ر+ ھدد P" $ ، 230 د7 $ود ف أ D.وأ نأ إ ر ا م ا لود لد نار ل د1 دد ت$ر $ ا . , ن و ىر1أ ر ا ر+ ل ' - و2ا /0و ماد1 ا ث ' ن ر ا 7ط$ ا Face book , 0و م. ث ' ، 913.594 ا ع ط ا د0و ر ةز و ةر /0و ذ$ ر ا م ا ت$ر $ ا د1 ن ار ادد بط7 نأ 2007 B - إ 2008 و د0 دد ا نأ ن ر ا لود ا ت ن ل - إ ن . ا ل 1 ن - إ ل+و 4.1 دو او ن $ , " م* - و2ا ر ر+ تظ( 'ا د0و كر نو " او' ار ا ر ا 159 ف أ كر ، ن بر& ا ر و ت ا عر أ ةرو ذ ا ةر ( ا او $ ، ث ' ق7' هراد7 ( را 1551 % د وھو -" أ و $ لد ر ا لود ا ت ن " ) 1 ( اد ا ص ،/ ر ا س($ ، د ا د ' قازر 122 .

(51)

كو س ا و مو : " ا ل+او ص 1 /0و وھ D ت '(+ ا ر $ و + 1 ا ، او س رد ا ھو ا ب ط د1 اد ا /.و د0 =$ ن (ظو ص 1 2ا ل ل / ا " ) 1 ( " ن د ا /0او ا ن =$@ كو س ( ا ر Q د فر ر, أ ا /0او ا ت$ر $ ا -" = أ ب ط " در ر ھ " م 2004 ن او = د1 دد ص1 لآ 75 كو س ( ا د ث ' ،مد1 نو " Face book ب و /0و ا ل+او " , + 1 " وؤ ا ةدود' كو س ر هر د و $ = إ لو1د ا ن نو د1 م,$ M $ د ا , ظ$ ا ت ا - ا م .$ ا وأ ل ا , وأ رد ا وأ م "0 ا ، ل + ا ل ا ن ك ذو ن ر1K ل ( او و م, ، ن ك ذ ا ن د1 .إ ء 0د+أ 0 - إ م, 0د+أ ل رإو ل ر ا م, إ م, (" ث د' و ف ر و +1 ا ء 0د+2ا م, ($@ ا م ا ر و /0و = د7 يذ ا رو+ ا ل د - إ " ا ةد' ا ت و ا د , ا سراد او ت ر 2ا " ) 2 ( . " جر ر و كر س" د$ 23 م أ "ط ا ن = ر ' ر و ا -" اد د 0و م + أد و 7 ر ا ر 2ا در ر ھ ن ، ت$ر $ ا وھو D.او فدھ = د م + /0و ل ت$ر $ د د ا و "ط ا / ، يد "7 - إ / م * ء $إ بذ ير /0و ت $ ا وأ إ ر $ ر 1أ ا وأ ط " ل , ر ل+او ا -" ا "ط ن س أ نأ ل+او ا اذھ ل* ذإ م ث ' ، 0ر 1 = نو ح $ ق"طأ = 0و جر ر و " كو س " م 2004 ' $ ق7'و ر 7 ن ر ر +0 ت0و "ط ن اور /0و ا ر ھ در ب او او ,$ م . ر 2ا / و -" = يذ ا ةد 0 ن ق' ل /0و ا - إ لو1د ا م, "ط ا ت ىر1أ وأ نو و$ * سراد "ط -" فر ا - إ ة ' ا ا او ر /0و ) 1 ( -د و و$ ا مو" ا " و و$ ا م و كو س ( ا،ر Q دد ا ، 14 ، ن ا ، ءار ا ، 2007 ، ص 06 . ) 2 (

-marcel Danesi : Dictionary of media and Communications,M.E. Sharpe. New York 2009 P117.

Références

Documents relatifs

In this paper, we have introduced a procedure that tests for the null of time- homogeneity of the …rst two moments of a time series. The procedure uses an orthogonal

Dans son étude, Silva a comparé l’absence de dilution avec une dilution 1:4, c’est-à-dire un volume de semence pour quatre volumes de dilueur, sur la qualité de la semence

University Press.. Table 3 shows the variety of the welfare mix according to the main areas of welfare policy. Most higher education is therefore public, and practically free.

Pour préserver son hégémonisme dans de nombreuses communes, relayer la force militante du PCF et imposer son magister sur le mouvement social local, les villes rouges

pute the energy of shuffle per atom and, thus, can simulate the consecutive motion of four layers under the assumption that the energy for the shuffling of only one layer is equal

remainder term associated with the mean square of the error term in the Dirichlet divisor problem, which is defined as.. Here q is Euler’s

The aim of the following test case is to show that, thanks to the redistribution of the porous volume at the vertices defined by (8), (7), the VAG scheme provides solutions which

(4) The core radius inferred from FFT calculations being smaller than the actual extent of the disconnections is the reason why negative core energies are obtained for some of