vocabulaire utile

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

vocabulaire utile

75 992

soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt- douze

bakom skolan

derrière l’école

det regnar och det är dåligt väder

il pleut et il fait mauvais

det snöar och det är kallt

il neige et il fait froid

det är bra

c’est bien

det är inte bra

ce n’est pas bien

det är kul

c’est drôle

framför skolan

devant l’école

hur gammal är du?

tu as quel âge?

hur mycket kostar det?

c’est combien?

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

jag förstår inte

je ne comprends pas

jag gillar fotboll

j’aime le foot

jag har en bror

j’ai un frère

jag har inte en bror

je n’ai pas un frère

jag läser

je lis

jag spelar kort

je joue aux cartes

jag tittar på teve

je regarde la télé

jag tycker inte om sport

je n’aime pas le sport

jag är 14 år

j’ai 14 ans

jag är svensk

je suis Suédois

klockan är 18.10

il est six heures dix

klockan är 19.20

il est sept heures vingt

(2)

till höger

à droite

till vänster

à gauche

vad finns det?

qu’est-ce qu’il y a?

vad gillar du?

qu’est-ce que tu aimes?

vad gör du?

qu’est-ce que tu fais

vocabulaire utile

vad gillar du?

jag tittar på teve jag läser

(3)

hur gammal är du?

jag spelar kort bakom skolan jag gillar fotboll jag förstår inte

hur mycket är klockan?

jag är svensk jag är 14 år klockan är 18.10

jag tycker inte om sport framför skolan

vad gör du?

klockan är 19.20 jag har en bror 75 992

jag har inte en bror

det regnar och det är dåligt väder det är bra

det snöar och det är kallt det är inte bra

till höger till vänster vad finns det?

(4)

hur mycket kostar det?

det är kul

Figure

Updating...

References

Related subjects :