• Aucun résultat trouvé

Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone kinderen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone kinderen"

Copied!
31
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

Book Chapter

Reference

Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone kinderen

RESING, Wilma C.M., HESSELS, Marco G.P.

Abstract

The auhtors discuss the difficulties encoutered when testing children from an ethnic minority background. Several often used instruments are discussed and alternative measures of cognitive abilities and school behaviour are presented.

RESING, Wilma C.M., HESSELS, Marco G.P. Het meten van de cognitieve mogelijkheden en het schoolgedrag van allochtone kinderen. In: Bleichrodt, N. & Van de Vijver, F. Diagnostiek bij allochtonen: mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests . Lisse, Pays-Bas : Swets & Zeitlinger, 2001. p. 89-118

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:14945

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Références

Documents relatifs

bovenvermeld geval a) van toepassing is, of 50 % van het Tarief voor externe inconsistentie indien bovenvermeld geval b) van toepassing is. de het genoemde

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif au maintien des titres et qualifications pour les infirmiers qui travaillent à domicile et obtention des primes.

Deze lezing gaat van start met een bespreking van de historische en dialectologische achtergrond van dit Griekse dialect dat gesproken werd in twintig dorpen in het Turkse

Het is namelijk niet duidelijk of de respondenten met een mannelijk toegewezen geboortegeslacht, die zich eerder vrouw voelen of hier geen uitspraak over kunnen maken, behoren tot

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Nelson Mandela’s ability to use words to breathe life into his cause was one of his most powerful weapons in the struggle for black equality in South Africa.. “I have fought

Les caractères épidémiologiques varient de façon statistiquement significative en fonction des formes cliniques dans notre série ; la primo infection est

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

In het Nijmegen project werd er uitsluitend rekening gehouden met compensatiestrategieën (Bongaerts en Poulisse 1989: 254). De strategieën waaraan er aandacht besteed werd, waren

De belangrijkste archiefcollecties die wij raadpleegden waren die van het Duitse militaire bestuur in Antwerpen, dat zich in de Archives Nationales in Parijs bevindt en waaruit

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Na de erkenning van Neonatologie, pediatrische neurologie en pediatrische oncologie werden dossiers opgemaakt voor de andere subspecialiteiten zoals pediatrische gastro-enterologie,

Indien er niet meer kandidaten zijn dan de op het niveau van de school effectief te begeven zetels, dan worden deze kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd.

(Service réparti enHc MM. CREVIEAUX et LIEN). La Louvière cc Sars-Longchamps, Dois de la Haye.. MAR.TIAT er ANIQUE). Centre de Jumet. DELEGUES A L'INSPECTION DES

Contexte et  présentation Gestion  participative (GP) GP entre technicité  et réalisme Interactions avec  le projet Makala Loi promulguée en 

Si leurs formations restent pour la plupart méconnues, leurs talents sont attestés par l’étude de leurs carrières et de leurs réalisations (malheureusement fréquemment démolies

Ik ben alle leerkrachten en leerlingen die bij de verschillende activiteiten en projecten betrokken waren, alsook eTwinning en de hele gemeenschap, dankbaar voor hun

dissemination of allegations of the lesser safety and efficacy of one drug by comparison to another drug, aimed at undermining the reputation of the former to the benefit of the

Zijn lichaam moet alleen nog maar te sterven, maar zijn dood heeft al plaatsgevonden omdat er niet meer aan ontsnapt kan worden.. Wat voor Derrida belangrijk is, is in feite niet of

Terwijl in verschillende landen (bv. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) vennootschappen ook zonder winstoogmerk mogen opereren 11 , blijft dit in België

Dat heel wat Nederlanders en Belgen zo verknocht zijn aan Zwarte Piet en er geen kritiek op dulden, dat zij zich geen verandering kunnen inbeelden, schokt me meer dan de

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des