Literatuur van zijn en schijn : nieuwe perspectieven op het werk van Walter van den Broeck

Download (0)

Full text

(1)

L ITERATUUR VAN ZIJN EN SCHIJN

Nieuwe perspectieven op het werk van Walter van den Broeck

literatuur.zijn.en.schijn.book Page 1 Wednesday, April 14, 2021 2:56 PM

(2)

literatuur.zijn.en.schijn.book Page 2 Wednesday, April 14, 2021 2:56 PM

(3)

SEL- REEKS 15

L ITERATUUR VAN ZIJN EN SCHIJN

N IEUWE PERSPECTIEVEN OP HET WERK VAN W ALTER VAN DEN B ROECK

Onder redactie van Lars Bernaerts & Ellen Beyaert

literatuur.zijn.en.schijn.book Page 3 Wednesday, April 14, 2021 2:56 PM

(4)

Uitgeverij Academia Press Coupure Rechts 88 9000 Gent België

www.academiapress.be

Uitgeverij Academia Press maakt deel uit van Lannoo Uitgeverij, de boeken- en multimediadivisie van Uitgeverij Lannoo nv.

ISBN 978 94 014 8001 7 D/2021/45/363 NUR620

Lars Bernaerts & Ellen Beyaert

Literatuur van zijn en schijn. Nieuwe perspectieven op het werk van Walter van den Broeck Gent, Academia Press, 2021, 241 p.

Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving binnenwerk: Punctilio

© Lars Bernaerts & Ellen Beyaert & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van de uitgever.

literatuur.zijn.en.schijn.book Page 4 Wednesday, April 14, 2021 2:56 PM

Figure

Updating...

References

Related subjects :