• Aucun résultat trouvé

Gran Ball familiar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Gran Ball familiar"

Copied!
1
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

Programa d'actes

DIA 5 DruMENGE a les 18 hores:

Gran Ball familiar

,Agost del 1962

~~,

amh gravaCIons . .

1

SHOW ARTISTIC

DIA 12, DIUMENGE a las 18,30 hores:

, DIA25,.DISSABTE a les 22 hores:

Gran' Ball familiar

l./HUMOR GRIS

Una vegacla bi havia un professor- d'his- toria, Tenia fama ben guanyada de [ust, 'el'incorruptible, ,de savi, Mai en la vida no havia acceptat cap recomanació, cap insí- nuació, cap regal,

Un han día, havent sopat, truca el .te- lefon., El nostre home contesta

-Diguil Qui parla?

-La Sra. de Franco.

,-COIDt Que' diu?

-Sí. La Sra. de Franco: Carmen Polo de 'Fran~o. '

-Ay, Ayl Perdone Sra. A sus pies. A

;us ordenes. QUe

se

u

oieceixt

-Vea" proiesor. Lo he molestado por- 'que mañana va a toma¡" Ud. examen a' un' rnucluictus; Rigoberto Mmloz, Peq-ueño; que es pllm mí, cómo le di1'fJ, /J,ás que un hijo, es como si se tratara demisma, No quisiera 'que' le oClwriel"a nada desagracIa- ble, sabe? Porque, imagínese. profesor que si, cu:n.u:Jde' mi misma se tratara,

"A

reci-

biria :1' ogradecerta cualquier dejerencia, cualq uier benevolencia, cualqioier t'olemn"

cia que se, tenga con, l'vlmloz Pequeño. Y, asimiSmo, tieba decirle que, como si de mi Inisma se tratara, recibiria cualquier in"

justicia, cualquier .seoeridad, cualquier Tigo¡'

amh .

1

excesivo que se tuviera con este joven, al que,

repito, quiero

más que a un hijo.

E! professor escoltava atabalat, emocio- nat, fet un garbuix.

-l11iTe, STa. Ha sido pm'a' mi ,un alto ho- no?' inmerecido, tm Iumor qu~ nunca en la vida pod1'é asimilm', del todo, esto de que Ud. 17tisma, en persona haya tenido la magnánima idea de hacerme oír SÍ! voz, asi como quien dice, vaya, que lIO sé cómo agradecerle tanta amabilidtut.

-P'I'OfeSOT, lo. único que quiero expresar- le es qtle mi afecto 1)O¡"Jlfwl,oz Pequeño es compartido P01' tod« la, familia,

y

1J01' lo tanto, espero que Ud. L ... • ..

"':'Sc'/101'1I,tenga muy en cucnta sus palo- 'bras¡ ", de acuerdo a mis torgos a¡IOS ele

experiencia, le aseguro que sabré unnar en cuenta todos sus deseos.

1 el nostre bon professor no va poder dormir en tota la nit, donant voltes i so- frint tots- els dolors del calvari en una Hui- ta espantosa entre la seva consciencia

1, a I'hora dels exameus, quan Ji toca el 'torn al Rigoberto, el professor, per co- brir tota possible escapada, féu així:

- Vegi, jove, Jo tinc una, experiencia de molts anys, i sols mírant els ulls ila cara m'adono si un alumne sap o nó sap la materia, Jo veig que voste sap malta his- toria, perqug Ji ha veig als ulls que ha estudiat i assimilitat a fons. Li faré, dones,

Universitat Autónoma de Barcelona u

Biblioteca d'Humanitats

"Etri [neguruo si no he ficat el dit en una nafm roetit del món actual, en una nuilaltiu.

estiytn,'a qu.e castiga sota [or- mes diferents,

1Je1'o

que' sem-

1'1'e

es la mateixa. Les ideolo- gies, esdeuingiuies itiolotries, s'alcen C011l un :alcoTa, , entre l'esperit i la realiuu, [alsegeti l'entcniment, enccguen. Strn, encara, les barricades entl-e l'home i l'home que el deshu- nuittitzeri ipriven. la co~xisten- cia, ca?' Wt rinocertnit no pot pu;sa¡'-se .jJas d'accrd. amb qui no n'lis, ml sectm-i amb qui no

és

de

In seua secta", '

TEATRE CATALA

la nostramort de cada día

DE MANUEL PE PEDROZO Direcció : JORDI ARBONÉS

gravacIOnS .

SBOW ARTISTIC

'"-1.

h"'i

'-IV:¡

:>-;:~

~~

...

:<;:<;

::::,::::,

le L

I O

CERONT

comedia en tres actes

d'EUGENE IONESCO

Versíó catalana

ele

FRANCESC ARNÓ

Estrena:

23 de setembre de 1962

Casal de Catalunya

CHACABUCO 863 T, E. 23-4141

una sola pregunta, sap? 1san tes pasqües, perque no hí ha necessitat de res més, A veure, cligui: Corn es eleien els Reis Ca-

¡{¡lics?

1, el sapastre elel Muñoz Pequeño, després de pensar s'hi :una estalla, tot balancejant el cos 'el'ull peu a I'altre, i amb el front arrugat per l'csforc mental i la concentra- cío, li respongué:

-Melchor, Caspar i Baltasar!

El profcssor fa un bot a la cadira, Clava

Ull cop ele pUTIy a la taula i exclama en un rampall d'indignació:

-1vos té creu que amb una resposta com

¡¡questa, 110m pot aprovar historia?

-No, 51'. Professor, Nol

1 el nostre home, ja més calmat, i .pensant en el temporal que s'apropa, Ji tusta l' espaLlla tot dient:

-Doncs sI, jove, sí. Es pot aprovar. 'Ja ha cree que es pot aprovarl Vagi, fill meu, va~i!

Références

Documents relatifs

[r]

 La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mismo tema..  Cada usuario aporta un poco

Se connaître soi-même, ce n’est donc pas se connaître dans sa nature immédiate, mais apprendre à connaître ce dont on dispose de meilleur, connaître le meilleur de soi-même,

a) Producirá la estimulación de la expresión/secreción de citoquinas por parte de macrófagos alveolares y linfocitos. b) Aumentará la capacidad fagocítica de neutrófilos así como

Parler de fixation, comme cela se fait dans quelques secteurs particulièrement rétrogrades de la psychanalyse n’est pas satisfaisant, parce qu’on en est arrivé

No sôlo Dios -en su ser para sî- se imaginarîa que puede fallar a los hombres, sino que -donde Di os se encuentra con el Hombre, esto es, donde comienza la fe, donde la fe

Cuando la curiosidad est´ a ausente, y quiz´ as hasta borrado el recuerdo de los tiempos pasados en que a´ un estaba viva en nosotros – ¿qu´ e hacer para revivirla?. ´ Esta es

M.Maumy-BertrandetM.Chion(Unistra)2019-202014/40 D´efinition Nousappelons effectifde]a i,ai+1]:lenombrenidevaleursprisesdans]ai,ai+1], c’est-`a-direX−1(]a i,ai+1]);

F.BertrandetM.Maumy(IRMA)2016-201714/40 D´efinition Nousappelons effectifde]a i,ai+1]:lenombrenidevaleursprisesdans]ai,ai+1], c’est-`a-direX−1(]a i,ai+1]);

Cuando algo no tiene sentido para mí, hago preguntas. Intento resolver las cosas... Pienso por mí misma. No le digo a nadie que piense

5 • Retirer le tube pour laisser la veine reprendre sa forme, puis réintroduire le tube (cela n’entraîne pas de perte de vide).. Le sang ne s'écoule pas : Passer à

Geobacter sulfurreducens cells adhering to the surface of the steels induce a free potential ennoblement of the order of 0.35 V in only a few hours on 1145 mild steel and 403

Disraeli fait partie de ces derniers, comme en témoigne la dévotion, non sans arrière-pensées, de Lord Randolph Churchill, alors étoile montante du parti, la formation de la

En l’attente des résultats de ces actions, le CNOM diffuse les fiches (ci-jointes) qui expliquent d’une part, comment demander la suppression d’avis inappropriés sur le moteur

L’histoire de la part matérielle des cultures humaines peut donc trouver une légitimité dans le champ des sciences humaines et sociales, à condition d’être conçue comme une

Plus à l’est, des traces de niveaux de circulation doivent correspondre au cloître médiéval avec des différences de paliers d’ouest en est et certainement entre l’église et

printemps été automne hiver. printemps été automne

Deux bactéries sont classées dans la même espèce si elles présentent au moins 70% d’homologie.. Expliciter

Pero Cetina también bebe de la influencia cancioneril veterocastellana, tanto en su modo de aclimatar la forma madrigal a la Península ibérica, todavía en una etapa de

Una veloz bicicleta, para ganar la carrera, pero si te cuesta avanzar, conmigo te puedo llevar, más que eso quiero pedir, y es que no sea, solo para mí,. solo lo disfrutaré de

El ritmo musical de la canción “Quiero para mi” se llama Huayno, es un género musical propio de la región Andina, ubicada al sur de Perú, centro-sur de Bolivia, el norte de

más que eso quiero pedir, y es que no sea, solo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir, quiero, quiero, claro que sí, quiero, quiero, claro que sí,.

SPSens is a freely available and easy to use software package that implements efficient methods for parameter sensitivity analysis of discrete stochastic biochemical reaction