phrases utiles 7

61  Download (0)

Full text

(1)

phrases utiles 7

(2)

det är

suveränt!

(3)

c’est

génial!

(4)

det är

värdelöst

(5)

c’est

nul

(6)

han/den

är ful

(7)

il est

moche

(8)

det är inte vackert

(9)

ce n’est pas beau

(10)

jag gillar det inte

(11)

je n’aime pas

(12)

jag

föredrar det

(13)

je préfère

ça

(14)

jag har ingen

aning

(15)

je n’ai

aucune idée

(16)

vad tycker du om

det?

(17)

qu’est-ce que tu en

penses?

(18)

vilken är din åsikt?

(19)

quel est ton avis?

(20)

vad

tänker du på?

(21)

à quoi tu penses?

(22)

vad

drömmer du om?

(23)

de quoi

rêves-tu?

(24)

vad gör dig

belåten?/vad tycker du

om?

(25)

qu’est-ce qui te fait

plaisir?

(26)

jag tror inte det

(27)

je ne crois pas

(28)

jag tycker inte det

(29)

je ne

pense pas

(30)

det är möjligt

(31)

c’est

possible

(32)

det är

omöjligt

(33)

c’est im- possible

(34)

det är troligt

(35)

c’est

probable

(36)

det är otroligt

(37)

c’est in-

croyable

(38)

det är

otänkbart

(39)

c’est im-

pensable

(40)

det är dumt

(41)

c’est

bête

(42)

det är

förbjudet

(43)

c’est

interdit

(44)

du har

rätt

(45)

tu as

raison

(46)

du har

fel

(47)

tu as

tort

(48)

du

misstar dig

(49)

tu te

trompes

(50)

jag har

misstagit mig

(51)

je me suis trompé

(52)

det beror

(53)

ça

dépend

(54)

det är

synd

(55)

c’est

dommage

(56)

det är nöd-

vändigt

(57)

c’est né- cessaire

(58)

man

måste/du måste

(arbeta)

(59)

il faut

(travailler)

(60)

du måste (vänta)

(61)

tu dois

(attendre)

Figure

Updating...

References

Related subjects :