Bijdrage van Elia aan de publieke consultatie van de CREG op haar ontwerpbeslissing (B)1885 over het voorstel van Elia betreffende de werkingsregels voor de Strategische Reserve

Download (0)

Full text

(1)

Bijdrage van Elia aan de publieke consultatie van de CREG op haar ontwerpbeslissing (B)1885 over het voorstel van Elia betreffende de werkingsregels voor de Strategische Reserve

17/01/2019

(2)

17/01/2019 Bijdrage van Elia aan de publieke consultatie van de CREG op haar ontwerpbeslissing (B)1885 2

Table of contents

Inleiding 3

1 Opmerkingen 3

Randnummer 14 3

Randnummer 17 3

2 Vertrouwelijkheid 3

(3)

17/01/2019 Bijdrage van Elia aan de publieke consultatie van de CREG op haar ontwerpbeslissing (B)1885 3

Inleiding

In navolging van art.7septies van de Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (“Elektriciteitswet”) heeft Elia een voorstel van werkingsregels voor de strategische reserve van toepassing vanaf 1 November 2019 ter goedkeuring bij de CREG ingediend.

De ontwerpbeslissing (B)1885 van de CREG met betrekking tot dit voorstel van Elia betreft een goedkeuringsbeslissing met enkele opmerkingen.

Elia wenst aan de hand van deze korte bijdrage aan de publieke consultatie te reageren op de randnummers dewelke opgenomen worden door de CREG als opmerking bij de goedkeuring van het voorstel.

1 Opmerkingen

Randnummer 14

Elia neemt akte van de opmerking van de CREG en stelt voor de volgende aanpassing door te voeren in de definitie van “Noodstroomgroep” in de werkingsregels:

“Noodstroomgroep of Noodstroomgroep die in eilandbedrijf kan werken: zoals gedefinieerd in artikel 2 68° van de Elektriciteitswet.”

Randnummer 17

Elia bevestigt dat de formulering zoals in de Franstalige werkingsregels verstuurd naar de CREG de correcte vergelijkingen bevat, namelijk:

𝑈𝑀

𝑆𝐷𝑅

≥ 𝑈𝑀

𝐷𝑅

− 𝑅𝑟𝑒𝑓

𝐸𝐺

en

𝑆𝐿

𝑆𝐷𝑅

≥ 𝑆𝐿

𝐷𝑅

− 𝑅𝑟𝑒𝑓

𝐸𝐺

Elia stelt voor de bovenstaande vergelijkingen over te nemen in de relevante secties in de Nederlandstalige versie.

2 Vertrouwelijkheid

Deze bijdrage aan de publieke consultatie dient als niet-vertrouwelijk beschouwd te worden.

Figure

Updating...

References

Related subjects :