Problemen oplossen

In document B3225HD LED B4025FHD LED (Page 111-116)

De oorzaak van problemen vinden en oplossen Before contacting the service technician, please check the following points. If a problem still persists, unplug the TV and call for assistance.

Geluid van analoge tv

Symptomen Mogelijke oorzaken Wat u kunt doen

Kraakgeluiden of vervormd geluid.

Storing van auto’s, TL-lampen, video-recorder, een radio-uitzending, persoonlijke computer of andere apparatuur.

Schakel dergelijke apparaten één voor één uit om na te gaan of de storing verdwijnt.

Kijk ook naar wat te doen bij beeldstoringen.

Stereo schakelt over naar mono.

Een zwak signaal of een uitzending in mono.

Controleer het signaal en uw antennesysteem.

Beeld van analoge tv

Symptomen Mogelijke oorzaken Wat u kunt doen

Korrelig (sneeuw) beeld.

Het is mogelijk dat uw videorecorder defect is.

Problemen met de zender.

De antenne is verplaatst, beschadigd of

losgekoppeld.

Als u een videorecorder heeft, probeer de antenne

rechtstreeks op de televisie aan te sluiten.

Als de fout wordt verholpen is de videorecorder wellicht defect.

Laat uw antennesysteem nakijken.

Extra contouren rond objecten in het beeld (spookbeelden).

De antenne ontvangt een dubbel signaal door weerkaatsing van bergen of gebouwen.

Defect antennesysteem.

Probeer op een beter signaal van dezelfde tv-zender af te stemmen.

Laat uw antennesysteem nakijken.

Beeldstoringen zoals vlekken of strepen.

Zwak antennesignaal.

Storing van elektrische apparatuur zoals werktuigen of motoren.

Instellingen voor de uitgang van de digitale videoapparatuur stemmen niet overeen met de technische gegevens van deVGA of HDMI-ingang van de monitor.

Probeer op een beter signaal van dezelfde tv-zender af te stemmen.

Laat uw antennesysteem nakijken.

Verplaats het apparaat dat storingen veroorzaakt verder weg of schakel het indien mogelijk uit.

Pas indien mogelijk de hernieuwingssnelheid of de

Problemen oplossen

resolutie-instellingen van het digitale apparaat aan.

Beeldstoring zoals golvende lijnen of patronen.

Geluidsstoringen kunnen ook aanwezig zijn.

Een ander apparaat gebruikt dezelfde frequentie.

Kabel van slechte kwaliteit in het pad tussen de tv en de tv-antenne.

Uw antennesysteem ontvangt een ongewenst signaal op dezelfde frequentie.

Schakel andere apparaten in stand-by om te zien of de storing dan stopt: stel een andere uitgangfrequentie in dan die van het apparaat dat de storing veroorzaakt (zie de handleiding ervan).

Koop een kabel van betere kwaliteit.

Laat uw antennesysteem nakijken.

Verwarde letters op teletekst.

Signaal van slechte kwaliteit.

Verwijs naar “Sneeuw op het beeld” en “Spookbeelden”.

Wanneer de RGB-ingang wordt gebruikt is er een vervormd of geen beeld.

Het synchronisatiesignaal ontbreekt.

Druk op de toets AV om de AV-ingang te selecteren die het synchronisatiesignaal ontvangt.

Digitale terrestriale tv

Symptomen Mogelijke oorzaken Wat u kunt doen

Het beeld blokkeert of bevriest.

Het geluid is gebroken.

Zwak signaal of verkeerde type antenne.

Sommige kanalen ontbreken.

De tv ontvangt één of meerdere digitale multiplex-frequenties niet.

Probeer opnieuw af te stemmen.

De antenne is wellicht niet geschikt voor digitale tv-uitzendingen.

Het is mogelijk dat u zich op een plaats bevindt waar geen goed digitaal tv-signaal kan worden ontvangen.

Laat uw antennesysteem door een antenne-installateur nakijken.

Eén van of alle bovenstaande defecten.

Storing of ander probleem veroorzaakt door een voorbij komend antennesignaal van andere apparatuur.

Probeer de antenne

rechtstreeks op de ontvanger van de digitale tv aan te sluiten en dan opnieuw af te stemmen.

Als andere apparatuur is uitgerust met een

radiofrequentie modulator, 32

Problemen oplossen

schakel die uit of stel er een andere frequentie op in en stem de analoge tv opnieuw af. (Verwijs naar de

handleiding van de andere apparatuur om te leren hoe dit te doen.)

Multiplex

DVB-T (digitale video-uitzending - Terrestriaal) is een uitzending in groepen van kanalen op één gemeenschappelijke frequentie. Deze regeling staat bekend als een Multiplex. Er zijn verschillende multiplexen in het DVB-T-systeem, waarbij elk een groep kanalen draagt. Als het signaalniveauop een bepaalde multiplexfrequentiete zwak is, is het mogelijk dat u de hele groep van kanalen op deze multiplex verliest.

Algemeen

Symptomen Mogelijke oorzaken Wat u kunt doen

Het beeld heeft de verkeerde afmeting of het bronapparaat (computer, dvd-speler, set top-box e.d.) staat u niet toe een

pixelresolutie in te stellen die het scherm kan reproduceren.

Het bronapparaat heeft geen resoluties die zijn opgegeven in deze handleiding.

De kabel van de

aansluiting omvat niet alle benodigde aansluitingen.

Voorkom het gebruik van oude kabels en adapters. Gebruik alleen moderne kabels.

Herstart het bronapparaat na het aansluiten en opstarten van de display.

Gebruik een andere grafische adapter in uw computer.

Controleer de compatibele video-resoluties die in deze handleiding zijn opgegeven.

Het beeld ziet er samengedrukt of uitgerekt uit, ook al zijn de waarden van de beeldafmetingen correct ingesteld (bijvoorbeeld 4:3 of 16:9).

Het apparaat dat op de display wordt

weergegeven is ingesteld op de verkeerde

beeldafmetingen.

Kies de correcte

beeldverhouding voor de uitgang van het bronapparaat dat op de tv wordt weergegeven, zoals 4:3 (conventioneel beeld) of 16:9, 1280x720 of 1920x1080 pixels in overeenstemming met

breedbeeldschermen.

4:3 (oud, conventioneel) of16:9 of 1280 x 720 of 1920 x 1080 pixels om weer te geven op breedbeeldschermen.

Problemen oplossen

Geen beeld.

Helderheid en

contrastniveaus zijn op het minimum ingesteld.

Verhoog de instelling van de helderheid en het contrast.

Geen geluid.

Het volume is ingesteld op het minimum.

Het geluid is uitgeschakeld.

Zet het volume harder.

Druk op de toets Geluid uit om het geluid weer in te schakelen.

Afstandsbediening

Symptomen Mogelijke oorzaken Wat u kunt doen

Verkeerde functies of kort bereik.

De batterijen zijn leeg.

Er zit een obstakel in de weg.

Verwijder voorwerpen en obstakels die in de weg zitten en richt van recht voor de afstandssensor in een rechte lijn.

Voeding

Symptomen Mogelijke oorzaken Wat u kunt doen

De televisie lijkt“dood” - geen lichten branden en niets werkt.

Geen stroomvoeding.

De hoofdschakelaar is uitgeschakeld.

De zekerheid is gesprongen of de circuitonderbreking geactiveerd.

Controleer de

voedingsschakelaars op de televisie en bij het stopcontact.

Controleer of het stopcontact onder spanning staat.

Controleer de zekering of de circuitonderbrekeing in uw zekeringenkast. Zoek naar de mogelijke oorzaak voordat u deze vervangt of terugstelt.

Reageert niet op de afstandsbediening of knoppen van de tv.

“Vastgelopen” in stand-by.

De micro-controller is verstoord door een elektrische storing.

Schakel de

hoofdschakelaar uit en wacht vijf minuten voordat u opnieuw probeert. (Laat de tv ontkoppeld en bel een reparateur als dit niet helpt.)

Reageert niet op bepaalde toetsen van de tv of afstandsbediening.

Vergrendeling van kanaal, installatie, kinderslot of toetsenbordslot is ingeschakeld (indien aanwezig).

Verwijs naar het overeenkomstige hoofdstuk van de handleiding.

34

Problemen oplossen

Onderhoud U kunt voorkomen dat uw apparaat vroegtijdig defect raakt. Gebruik uw product met de nodige voorzichtigheid en reinig het regelmatig voor een lange levensduur. Vergeet niet het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen voordat u met reinigen begint.

Het scherm reinigen

1. Hier is een handige manier om uw scherm een tijdlang stofvrij te houden. Bevochtig een zachte doek in een mengsel van lauw water en een weinig wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit tot deze bijna droog is en veeg daarna over het scherm.

2. Zorg ervoor dat geen overtollig water op het scherm achterblijft en laat het aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.

De behuizing reinigen

Veeg stof of vuil van de behuizing met een zachte, droge, pluisvrije doek. Gebruik in geen geval een natte doek.

Information for Users in the EU

Dit symbool is op het product of de verpakking aangebracht om aan te geven dat uw elektrische apparaataan het eind van de gebruiksduur ervan afzonderlijk van het huisvuil moet worden gesorteerd.

Er bestaan inzamelsystemen voor recyclage in de EU. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw plaatselijke overheid of de verkoper bij wie u uw apparaat aankocht.

In document B3225HD LED B4025FHD LED (Page 111-116)