Řešení problémů

In document B3225HD LED B4025FHD LED (Page 189-198)

Řešení problémů

Než kontaktujete servisního pracovníka, zkontrolujte si následující tabulku. Pokud problém trvá nadále, televizor odpojte a zavolejte pomoc.

Analogový zvuk

Příznaky Možná příčina Co dělat

Praskání nebo zkreslený zvuk

Rušení od aut, zářivek, videopřehrávače, rádiového vysílání, počítače nebo jiného zařízení

Postupně vypínejte zařízení a zkontrolujte, jestli rušení neustalo. Přečtěte si také co dělat v případě rušení obrazu

Zvuk se přepíná do režimu mono

Slabý signál nebo vysílání

v režimu mono Zkontrolujte signál a anténu Analogový obraz

Příznaky Možná příčina Co dělat

Zrnitý (zasněžený) obraz

Videopřehrávač může být poškozený.

Problémy s vysílačem.

Anténa byla posunuta, je poškozená nebo odpojena

Pokud máte

videopřehrávač, zkuste anténu zapojit přímo do televizoru.

Pokud se problém vyřeší, pravděpodobně je

videopřehrávač poškozený.

Zkontrolujte si anténu.

Další obrysy na předmětech v obrazu (duchové)

Anténa přijímá odrazený signál z kopců nebo budov Poškozená anténa

Zkuste naladit lepší signál stejné televizní stanice.

Zkontrolujte si anténu.

Obraz má tečky nebo pruhy

Slabý signál.

Rušení elektrickým zařízením jako jsou domácí nástroje a motory.

Nastavení digitálního videozařízení se neshodují s nastavením VGA nebo HDMI monitoru.

Zkuste naladit lepší signál stejné televizní stanice.

Zkontrolujte si anténu.

Rušící zařízení přeneste dál anebo jej vypněte.

Změňte obnovovací frekvenci nebo rozlišení digitálního videozařízení

 

Řešení problémů

Obraz je rušený vlnami nebo vzory.

Může nastat i rušení zvuku

Další zařízení používá stejnou frekvenci.

Nekvalitní kabel mezi televizorem a anténou.

Anténa přijímá nežádoucí signál na stejné frekvenci

Ostatní zařízení přepněte do pohotovostního režimu a zkontrolujte, jestli problém zmizí. Změňte výstupní frekvenci rušícího zařízení (viz jeho instrukce).

Použijte kvalitní kabel.

Zkontrolujte si anténu.

Neuspořádané znaky

v teletextu Slabý signál

Viz řešení pro „zrnitý obraz“ a „duchy“

Tlačítkem AV vyberte vstup, který přijímá synchronizační signál Žádný nebo zkreslený

obraz při použití RGB

vstupu Chybí synchronizační

signál

Digitální pozemní vysílání

Příznaky Možná příčina Co dělat

Kostkovaný obraz nebo obraz zamrzá.

Zvuk se rozpadá.

Slabý signál nebo nesprávný typ antény.

Chybí některé kanály.

Nepřijímá jednu nebo více frekvencí multiplexu.

Zkuste přeladit.

Anténa není vhodná pro příjem digitálního vysílání.

Na místě není dostatečně silný signál.

Nechejte si zkontrolovat anténu

Některé nebo všechny výše uvedené chyby.

Rušení nebo jiný problém způsobený přenosem signálu přes jiné zařízení.

Anténu zapojte přímo do televizoru a znovu nalaďte.

Pokud má některé zařízení modulátor rádiové

frekvence, vypněte jej nebo změňte frekvenci a znovu nalaďte vysílání (viz instrukce dodané s přístrojem).

32

 

Řešení problémů

Multiplex

DVB-T (pozemní digitální vysílání) vysílá skupiny kanálů na jedné společné frekvenci. Toto se nazývá Multiplex. V DVB-T systému je několik multiplexů, každý z nich obsahuje skupinu kanálů. Pokud je úroveň signálu pro určitý multiplex slabá, můžete ztratit všechny kanály daného multiplexu.

Obecné

Příznaky Možná příčina Co dělat

Obraz nemá správnou velikost nebo zdrojové zařízení (počítač, DVD přehrávač, set-top-box atd.) neumožňuje změnit rozlišení na takové, které dokáže obrazovka zpracovat.

Zdrojové zařízení nenačetlo nastavení obrazovky.

Propojovací kabeláži může chybět některé spojení.

Nepoužívejte staré kabely a adaptéry. Používejte pouze moderní kabely.

Po připojení a zapnutí obrazovky znovu zapněte zdrojové zařízení.

Vyměňte grafickou kartu v počítači.

Zkontrolujte kompatibilní rozlišení obrazu v těchto instrukcích.

Obraz je zmáčknutý nebo roztáhnutý, i když je poměr stran nastaven správně (např. 4:3 nebo 16:9).

Zařízení se zdrojem obrazu má nastavený nesprávný poměr stran.

Na zařízení se zdrojem obrazu nastavte správný poměr stran jako je 4:3 (starý tradiční) nebo 16:9 nebo 1280x720 nebo 1920x1080 pro stejný obraz.

Žádný obraz.

Jas a kontrast jsou nastaveny na minimální hodnoty

Zvyšte hodnoty jasu a kontrastu.

Žádný zvuk.

Hlasitost je nastavena na minimální hodnotu.

Zvuk je vypnutý.

Zvyšte hlasitost.

Zapněte zvuk tlačítkem pro ztlumení.

Řešení problémů

Dálkové ovládání

Příznaky Možná příčina Co dělat

Nesprávná funkce nebo slabý dosah.

Vybité baterie.

Překáží předmět.

Vložte nové baterie.

Odstraňte překážky a miřte přímo na dálkový senzor.

Napájení

Příznaky Možná příčina Co dělat

Televizor se jeví „mrtvý“ – nerozsvěcuje se a nic nefunguje

Chybí napájení.

Je vypnuta dodávka elektřiny.

Spálená pojistka nebo přepěťový chránič.

Zkontrolujte tlačítka napájení na televizi a zásuvce.

Zkontrolujte, jestli je v zásuvce napájení.

Zkontrolujte pojistku nebo přepěťový chránič. Před výměnou nebo opětovným nastavením vyhledejte možnou příčinu výpadku.

Nereaguje na dálkové ovládání nebo tlačítka na panelu.

„Zaseknutý“ v pohotovostní m režimu.

Mikro ovladač je zmatený elektrickým rušením.

Vypněte hlavní přívod napájení a po pěti

minutách jej znovu zapněte (pokud se problém

nevyřeší, televizor odpojte a kontaktujte servisní středisko).

Nereaguje na některá tlačítka na panelu televizoru nebo dálkového ovládání.

Je aktivován zámek kanálu, instalace, dětská pojistka nebo zámek kláves (pokud

je namontovaný) Viz příslušnou kapitolu v uživatelských instrukcích

34

 

Řešení problémů

Údržba

Brzkým poškozením se dá předcházet. Výrobek používejte pečlivě a pravidelně jej čistěte, abyste prodloužili jeho životnost. Před čistěním zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a napájecí kabel odpojený.

Čistění obrazovky

1. Poradíme vám tip pro udržení vaší obrazovky bez prachu. Namočte jemnou utěrku ve vlažné vodě s trochou aviváže nebo čisticího prostředku. Utěrku vyždímejte téměř do sucha a poté s ní utřete obrazovku.

2. Přebytečnou vodu utřete a před zapnutím televizoru ji nechejte uschnout.

Čistění skříňky

Prach a nečistoty ze skříňky odstraňte suchou jemnou utěrkou bez žmolků.

Nepoužívejte vlhkou utěrku.

Informace pro uživatele v EU

Tato značka na výrobku nebo jeho balení znamená, že se elektronický přístroj po skončení jeho životnosti nesmí likvidovat v domovním odpadu.

V EU jsou specializovaná sběrné střediska. Pro více informací kontaktuje místní úřady nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Informace o výrobku

TECHNICKÉ ÚDAJE

36

MODEL B3225HD LED B4025FHD LED

Obrazovka Velikost

obrazovky 31.5” 40”

Jas 250 280

Kontrastní poměr

Maximální rozlišení 1366 x 768 1920x 1080

Vstupy/výst upy CI zdířka 1 1

USB 1 1

HDMI 3 3

YPbPr 1 1

Vstup VIDEO

AUDIO 1 1

Vstup VGA/PC

AUDIO 1 1

KOAXIÁLNÍ

VÝSTUP 1 1

SLUCHÁTK A 1 1

VSTUP

ANTÉNY 1 1

Vstup Scart 1 1

Zdroj napájení AC 100-240v~

50/60Hz

AC 100-240v~

50/60Hz Spotřeba

Max. 60W, pohotovostný režim<0.5W

Max. 75W, pohotovostný režim<0.5W Rozměry (Š x H x V) 736x180x483 mm 929x210x595 mm

HMOTNOST (čistá) 6 Kg 8.7 Kg

850:1 4000:1

Informace o výrobku

Spotřeba v pohotovostním režimu (cca) < 0,50 W Rozlišení obrazovky 1366 x 768 pixelů (Model: B3225HD LED)

Informace o výrobku

Spotřeba v pohotovostním režimu (cca) < 0,50 W Rozlišení obrazovky 1920 x 1080 pixelů

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 20/01/2014 (Model: B4025FHD LED)

38

Obsah

Zostavenie stojana... 6

Ovládanie na hlavnom zariadení.....9

Varovanie...1

Predný panel…..……….………...…...….…....9

Bočný a zadný panel ……….………...…...……... 10

Začiatok...12 Používanie diaľkového ovládania………...….……12 Inštalácia batérií do diaľkového ovládania...12 Výmena batérií………..………...………...…...12 Pripojenie a nastavenie...13 Zapojenie káblov………...……...13 Diaľkové ovládanie...14 Bežná prevádzka...16 STRUČNÝ SPRIEVODCA……….……….………...…..………...16 Zapnutie a vypnutie TV………...……..16

Výber programu……….………...…...…...17

Nastavenie hlasitosti………...…...17

Zmena vstupného zdroja…..………...17

Navigácia v menu………...17

Ovládanie menu...18

Konfigurácia menu Obraz……...………...18

Konfigurácia menu Zvuk…...………...19

Konfigurácia menu Kanál……...………...20 Konfigurácia menu Zámka systému...………...………..22

Používanie režimu USB………...………...25

Konfigurácia menu Nastavenie...………...22 Dôležité jedinečné tlačidlá...29

EPG...……….…………...…………...29

Zoznam kanálov………...…………...29

Teletext...30 Používanie funkcie teletextu………... 30 Riešenie problémov...31 Riešenie problémov……….………...………... 31 Údržba………...………...35 Štítok výrobku...36

SK

Zoznam ob úbených………...………...l 29

In document B3225HD LED B4025FHD LED (Page 189-198)